Franchise - Sjekk franchisemuligheter i Norge

Franchise er en av de vanligste forretningsmodellene suksessfulle selskaper velger. Det gir både hovedselskapet og franchisetaker en rekke fordeler.

Som franchisetaker får du bli del av et konsept som fungerer godt for andre. Det er dermed ingen grunn til at at du ikke skal få til samme suksess som andre innunder samme franchisekonsept.  Veldig mange kjente selskaper bruker i dag franchise. Det inkluderer selskaper i alle mulige bransjer (ikke bare fast-food som mange forbinder med franchise). Du finner franchisemuligheter i stort sett alle bransjer. Sjekk  franchisemuligheter under og ta kontakt med selskapene du synes virker spennende.

Ledig franchise i Norge

Info om franchise

Franchise har de siste tiårene vært i sterk vekst i Norge og det startes stadig flere franchisekonsepter. Det anslås at rundt 20 prosent av all varehandel gjøres gjennom franchisetakere i Norge. I USA anslås dette tallet til å være i overkant av 50 prosent. Hvis Norge følger i fotsporene til USA og andre land så er det derfor rimelig å tro at franchise vil bli desto mer utbredt her til land i årene som kommer.

Basert på tall fra Handel og Kontor så jobber nærmere 100 000 som arbeidstakere hos franchisetakere. Likevel er kunnskapen om franchise relativ dårlig blant menigmann.

Hvis du vurderer å starte som franchisetakere bør du lære så mye som mulig om hvordan franchise fungerer.

Hva er franchising

Hva er fellesnevneren mellom Peppes Pizza, Tryg Forsikring, Mudo Treningssenter, og Cubus?

Svaret er at de er alle franchisekonsepter.

Det de fleste forbinder med franchising er de store fast-food kjedene som eksempelvis McDonalds og Burger-King. I Norge er det også velkjent at de store matvarekjedene benytter franchising som modell. Det finnes dog utallige ulike franchisekonsepter innen alle mulige bransjer hvor sluttbruker kan både være bedrifter og privatpersoner.

Dette er selskaper (franchisegivere) som har opparbeidet seg en sterk merkevare og som har utarbeidet et helhetlig og detaljert konsept for hvordan var/tjenester skal presenteres og selges til sluttbruker.

Franchisegiver inngår deretter franchisekontrakter med en rekke selvstendige foretak (franchisetakere).

Franchisekontrakten innebærer:

  • Et langsiktig og nært samarbeid
  • Franchisetaker gis rettigheter til å bruke franchisekonseptet (dette inkluderer systemer og “know how” som er utviklet av franchisegiver.
  • Franchisetaker forplikter seg også til å bruke franchisekonseptet
  • Franchisetakere driver virksomheten som et selvstendig selskap og for egen regning og risiko
  • Franchisetaker forplikter seg til å betale vederlag til franchisegiver. Vederlaget beregner gjerne som en prosentsats av omsetningen (men det finnes også andre modeller).

Se også denne korte og informative videoen:

Anbefalte artikler om franchise

STARTE DIN EGEN FRANCHISE?

- Franchise Norge: Eksklusive franchisemuligheter

Hvis du er som veldig mange andre i Norge går du med en hemmelig idé om å drive ditt eget firma. Da kan det være lurt å vurdere franchising som franchisetaker. De som ønsker å bli selvstendig næringsdrivende kan selvsagt velge å gjøre det på egenhånd, men med franchising reduserer du risikoen i og med at franchise gir deg:

REGISTRER DEG UNDER OG VI GARANTERER:

- Alt helt gratis og uforpliktende!

Tilgang på spennende franchisemuligheter

Agenturer.no vil sende deg tips om franchisemuligheter basert på interessene du oppgir i skjemaet under.

Adgang til praktisk informasjon om franchise

Om franchise er nytt for deg så kan vi sende deg manualer og annen relevant informasjon slik at du kan sette deg inn i hvordan franchise fungerer i praksis.

Tilgang på franchiserådgiver

Når du registrerer deg under så har du også mulighet til å avtale en konsultasjon med en franchiserådgiver på telefon. Dette er gratis og kan være svært nyttig om du ønsker mer informasjon om hvilke muligheter som kan passe best for deg.

Konfidensialitet

Din kontaktinformasjon vil bli registrert hos Agenturer.no. Den vil ikke bli delt med noen øvrige parter uten eksplisitt samtykke fra deg. Du kan også når som helst bli slettet fra våre systemer via personvernsiden til Agenturer.no.

MOTTA TIPS OM FRANCHISEMULIGHETER