Beauty Tan

Områder: Østlandet / Sørlandet / Vestlandet

Selger til: B2C

Type mulighet: Franchise

Betingelser: Solid passiv inntekt. Lite arbeid kreves.

Beauty Tan Amazing Light Therapy

Vi søker etter visjonære gründere som har et ønske om å starte egen virksomhet innen skjønnhet, sunnhet og velvære sektoren i Norge og skape en gjentagende passiv inntekt.

Som franchisetaker i Beauty Tan vil du få muligheten til å starte din egen virksomhet og oppnå dine drømmer, med tryggheten av et veletablert konsept i ryggen. 

 

 • Firma
  Beauty Tan

 • Kontaktperson
  Pål Juritzen

Hvem søker vi?

Konseptet er godt egnet for alle med ambisjoner om å starte egen virksomhet, som har god og ordnet økonomi, nødvendig egenkapital for investering i utstyr/innredning, og som kan sette av minimum en arbeidsdag per uke for å administrere driften. Konseptet er med andre ord svært lite arbeidskrevende, da alle systemer og driftsprosesser er digitaliserte og automatiserte. I en oppstartsfase vil konseptet kreve noe mer arbeid fra deg, men så snart virksomheten er oppe og går, vil du kunne oppnå svært høy lønnsomhet og en gjentagende passiv inntekt, uten at det krever særlig grad av arbeid fra din side.

Du får en detaljert etablerings plan med tett oppfølging fra kjeden samt bistand med å finne egnede lokaler, husleiebetingelser, kontraktsforhandlinger og budsjetter. Beauty Tan vil hjelpe til med design og innredning av salongen. Du vil få bistand med å planlegge åpningen i tillegg til løpende støtte rundt, administrasjon, markedsføring og driftsprosesser. Beauty Tan gir deg full opplæring og støtte både før under og etter etableringen.

Hvorfor Du Bør starte din egen salong?

 1. Fordi det er en god investering med en solid avkastning, i et stabilt marked som ikke er konjunkturfølsomt.
 2. Fordi du hver dag betjener mange faste og fornøyde kunder.
 3. Fordi du enkelt kan drive ditt Beauty Tan senter ved siden av den jobben du har i dag. (ca 1 dagsverk per uke)
 4. Fordi du kan skape en varig verdi med egen virksomhet og en gjentagende passiv inntekt.
 5. Fordi du bidrar til å økt mentalt og fysisk velvære for dine kunder.
 6. Fordi du vil være selvstendig og skape en spennende og lukrativ virksomhet med lav risiko.

Hvilke fordeler er det med franchising?

Franchising er kort fortalt et tett samarbeid mellom en franchise-giver og franchisetaker, hvor suksess skapes i fellesskap. Franchise-giveren skaper og videreutvikler hovedplattformen løpende og setter deretter rammene for en suksessfull drift i et Beauty Tan senter. Det er så opp til franchisetakeren å implementere anbefalingene i praksis. All viten og erfaring som skapes i kjeden, samles og kanaliseres videre til franchisetakerne. På den måten sikres det, at alle gode ideer spres. Ved et hvert franchise-konsept er det avgjørende, at franchise-giveren tenker på den overordnede forretning i stedet for egen forretning isolert sett. Å danne en felles front skaper den beste forretning på kort og lang sikt. Det er hovedårsaken til, at vi i Beauty Tan har stor suksess.

Unikt konsept – Dokumentert suksess!

Etter en vel gjennomført utvikling- og pilotfase i Danmark har nå mer enn 80% av befolkningen i kort avstand fra hjem eller jobb nå direkte tilgang på Beauty Tan Amazing Light Therapy. Kjeden har siden 2015 vokst raskt og det finnes i dag over 120 salonger i Skandinavia.

 

Skjønnhet, sunnhet og velvære i et nytt lys – På vei til en by i nærheten av deg

Beauty Tan franchise er et resultat av et suksessfullt samarbeid mellom det mest veletablerte skjønnhetskonseptet i Danmark og Sverige og verdens førende produsent av utstyr for skjønnhetsbehandling ved hjelp av lysterapi. Med mer en 28 års akkumulert spesialisert kunnskap og erfaring fra sunnhets- og skjønnhetssektoren.