Brukervilkår

INTRODUKSJON

Disse vilkårene gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet og Agenturer AS (eieren og operatøren av dette nettstedet). Les disse vilkårene nøye.

Din avtale om å overholde og være bundet av disse vilkårene og betingelsene anses å oppstå ved din første bruk av nettstedet. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene, bør du slutte å bruke nettstedet umiddelbart.

I disse vilkårene betyr bruker eller brukere enhver tredjepart som får tilgang til nettstedet og ikke er ansatt av Agenturer AS eller er engasjert som konsulent eller på annen måte yter tjenester til Agenturer AS.

Du må være minst 18 år for å bruke dette nettstedet. Ved å bruke nettstedet og godta disse vilkårene, garanterer du at du er minst 18 år gammel.

INTELLEKTUELL EIENDOM OG AKSEPTABEL BRUK AV NETTSTEDET

  1. Alt innhold som er inkludert på nettstedet, med mindre det er lastet opp av brukere, tilhører Agenturer AS. I disse vilkårene betyr innhold enhver tekst, grafikk, bilder, lyd, video, programvare, datakompileringer, sideoppsett, underliggende kode og programvare og annen form for informasjon som kan lagres på en datamaskin som vises på eller utgjør en del på dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet erkjenner du at slikt innhold er beskyttet av opphavsrett, varemerker, databaserettigheter og andre immaterielle rettigheter. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi noen lisens eller rett til å bruke noe varemerke, logo eller annet innhold som vises på nettstedet uten eierens skriftlige tillatelse. Du må ikke reprodusere, modifisere, kopiere, distribuere eller bruke noe innhold på Agenturer.no for kommersielt formål uten skriftlig tillatelse fra Agenturer AS.
  2. Du erkjenner at du er ansvarlig for alt innhold du laster opp via nettstedet, inkludert lovligheten, påliteligheten, hensiktsmessigheten, originaliteten og copyrighten til slikt innhold. Du kan ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere noe innhold som (i) er konfidensielt, falskt, bedragersk, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenker personvern, krenker immaterielle rettigheter, fornærmende, eller er ulovlig eller på annen måte; (ii) kan utgjøre eller oppmuntre til en straffbar handling, krenke rettighetene til noen part eller på annen måte gi opphav til ansvar eller bryte noen lov; eller (iii) kan inneholde programvarevirus, politisk kampanje, noe form for «spam». Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse eller annen falsk identifiserende eller villedende informasjon om du er eller hvem du representerer.

FORBUDT BRUK AV NETTSTEDET

3. Du kan ikke bruke nettstedet til noen av følgende formål:

a. på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller forstyrrer noen annen persons bruk eller glede av nettstedet;

b. på noen måte som er skadelig, ulovlig, krenkende, trakasserende, truende eller på annen måte i strid med gjeldende lover eller forskrifter;

c. lage, overføre eller lagre elektroniske kopier av innhold beskyttet av opphavsrett uten tillatelse fra eieren.

PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

4. Bruk av nettstedet er også underlagt våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, som er innlemmet i disse vilkårene ved denne referansen. For å se retningslinjene for personvern og informasjonskapsler, vennligst klikk på følgende: agenturer.no/personvern

TILGJENGELIGHET, MANGLER, OG FEIL

5. Alle online funksjoner, verktøy, tjenester eller informasjon som Agenturer AS stiller til rådighet via nettstedet (tjenesten) tilbys «som de er» og på «som tilgjengelig» basis. Vi gir ingen garanti for at tjenesten vil være fri for mangler og / eller feil. Agenturer AS er ikke forpliktet til å oppdatere informasjon på nettstedet.

6. Agenturer AS bruker ressurser og anstrengelser for å sikre at nettstedet er sikkert og fritt for feil, virus og annen skadelig programvare. Samtidig gir vi ingen garanti i denne forbindelse, og alle brukere tar eget ansvar for sin egen sikkerhet og for deres personlige detaljer.

7. Agenturer AS påtar seg intet ansvar for forstyrrelser eller manglende tilgjengelighet på nettstedet.

8. Agenturer AS forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avvikle deler (eller hele) nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tilgjengelige produkter og / eller tjenester. Disse vilkårene vil fortsette å gjelde for enhver endret versjon av nettstedet, med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet.

ANSVARSBEGRENSNING

9. Agenturer AS påtar seg intet ansvar for dialoger og kontakter som gjøres mellom brukere på Agenturer.no. Det er svært viktig at alle brukere gjør egne undersøkelser og «due dilligence» før de inngår en avtale med en aktør de har møtt gjennom Agenturer.no. Brukere er selv ansvarlig for alle kontrakter, dialoger, og samarbeid de innleder. Det gjelder alle agenturavtaler, agentsamarbeid, ansettelser, franchiseavtaler, oppkjøp av selskap, og alle andre former for samarbeid. Agenturer.no er en møteplass og prøver å legge til rette for suksessfulle samarbeid og forbindelser, men er ikke ansvarlig for samarbeid og avtaler våre brukere inngår.