Virtuell medarbeider

Områder: Jobb hjemmefra

Type mulighet: Salgsagent

Fordeler: Høyt inntektspotensial / Innovativt produkt/tjeneste

Salgskanaler: Hovedsakelig på telefon/webmøter

Virtuell medarbeider er et nystartet selskap som tilbyr abonnement på virtuelle assistenter/medarbeidere til bedrifter. Vi løser rutineoppgaver og utfører administrative oppgaver som ofte stjeler tid og fokus bort fra kjernevirksomheten. Dermed frigjør vi tid hos bedriftens nøkkelpersonell slik at disse kan fokusere på selve driften. Fremfor å ansette en ekstra person i en deltidsstilling i administrasjonen eller markedsavdelingen, gir vi alternativet å abonnere på en ekstern medarbeider. Alle utgifter og tid i forbindelse med ansettelse/opplæring og oppfølging av interne medarbeidere faller dermed bort.

Per i dag har tilbyr vi virtuelle medarbeidere innen følgende fagområder: tekst (skrive, oversette, korrektur), administrasjon (div «sekretær»-oppgaver), kundeservice (vi tar imot henvendelser fra kunder på e-post, chat og tlf), grafisk (produksjon av grafisk materiell) og arrangementer (vi organisere alle typer arrangementer, fra julebord til firmatur).

Vår tjeneste

Vi selger abonnement på virtuelle assistenter/medarbeidere. Kunden lager selv sin abonnementspakke ved å velge blant de tjenestene vi tilbyr. Hver kunde får dermed en skreddersydd løsning, og betaler for et abonnement på de valgte tjenestene. Kunden kan velge mellom abonnementer på 3 måneder, 6 måneder eller 1 år.

Denne muligheten er interessant fordi:

  • Høyt inntektspotensial

    Dette er provisjonssalg. Du får en fast prosentsats av de månedlige abonnementene du selger. Til flere kunder du selger abonnement til, til høyere blir summen av din provisjon. Selger du inn ett årsabonnement, får du din andel av dette hver måned gjennom året abonnementet løper.

  • Innovativt produkt/tjeneste

    Dette er en tjeneste vi mener som kommer til å bli stadig vanligere de neste årene, og vi ønsker å etablere oss i markedet på et tidlig tidspunkt.

Vår målgruppe

Vi selger til bedrifter. Vi mener at de mest aktuelle kundene våre er små til mellomstore bedrifter. Vi er ikke låst mot en spesifikk bransje. Alle bedrifter som sitter litt i tidsklemma der viktige personer må bruke tiden sin på administrative oppgaver, vil være gode kandidater.

Selgere søkes

Vi søker kandidater som har et stort nettverk og ut fra beskrivelsen av vår tjeneste, allerede ser at du har flere potensielle bedrifter de kan starte med. Dette er rent provisjonssalg og vil passe for en selger som allerede er etablert, og ønsker å legge til et nytt produkt/tjeneste i sin salgsportefølje.