ZINGA er naturvennlig, galvanisk beskyttelse, påført som maling. Et unikt system med ekstreme egenskaper tilsvarende varmgalvanisering:

  • 1-komponent, enkelt system
  • Brukes alene som forsinking (galvanisering) eller som galvanisk grunning i et Duplex system.
  • Erstatter og reparerer varmforsinking og metallisering
  • Eneste systemet som tilfredsstiller Vedlikeholdssystem 2 og 3 i Statens Vegvesens Prosesskode.

«Infrastruktur langs vei, bane, kraftlinjer og ellers marine strukturer langs kysten er som oftest galvanisert, nettopp fordi det blir utsatt for ekstreme mekaniske og værmessige påkjenninger. ZINGA har de samme egenskapene, og benyttes i tillegg til å reparere nedslitt, skadet eller modifisert galvanisering».

Målgrupper:

  • Mekaniske verksteder, sveisebedrifter, malerbedrifter o.l.
  • Offshore- og skipsindustrien, marine installasjoner, oppdrett etc.
  • Bygg, anlegg, entreprenører
  • Kommuner over hele landet
  • Bedrifter og enkeltpersoner som utfører lokalt vedlikehold for eksempelvis Jernbaneverket, Statens Vegvesen, kraftselskaper og andre.

Vi bygger opp et team med salgsagenter i Norge og Sverige. Erfaring fra bransjen er nødvendig. Ta kontakt for mer informasjon eller send oss noen ord på thor@zinga.no.