Unik mulighet – Franchisetaker Ferder Taxi

Fra 1. juli endres hele regelverket rundt drosjevirksomhet i Norge og alle som ønsker kan få drosjeløyve under forutsetning av at man tilfredsstiller kravene til vandel og økonomi.

Ferdergruppen AS vil bygge opp en landsdekkende franchisekjede av selvstendige eiere som får muligheten til å etablere og videreutvikle sin virksomhet i konkurranse med den eksisterende drosjenæring innenfor trygge rammer tilknyttet våre systemer og med hele vår kompetanse i ryggen.

Du får muligheten til å starte beskjedent med en bil og arbeide deg oppover til å bli en betydelig aktør innen persontransport i ditt distrikt dersom du ønsker. Stå på vilje, service- innstilling og godt humør er vesentlige egenskaper for å lykkes.

Ferdergruppen har formalkompetanse innen markedsføring, logistikk og jus og våre fem aktive eiere har tilsammen godt over 100 års erfaring fra persontransport og drift av drosjesentral.

Selskap

Ferdergruppen AS

Kontaktperson

Dag Sverre Aamodt

Vi tilbyr:

 • ferdig utviklet driftskonsept
 • taksameter og betalingsterminal tilknyttet Ferders baksystem som tilsammen utgjør et lovlig kassasystem
 • vedlikeholdsavtale for takasameter
 • softwarelisens
 • tilknytning til døgnbemannet callsenter hvor publikum kan bestille bil
 • tilknytning til bestillingsapp
 • sentral markedsføring
 • lokal markedsføringsbistand
 • opplæring
 • driftshåndbok
 • juridisk og økonomisk rådgivning
 • bistand til forretningsutvikling

Det aller meste er inkludert i en fast, månedlig prosent av innkjørt beløp som er langt lavere enn dagens sentralavgift i de etablerte drosjesentralene. Etterhvert som franchisetakerne utvikler seg vil vi kunne bistå ved anbud på offentlige innkjøp av transporttjenester.

Du må:

 • ha tilfredstillende vandel til å kunne få løyve
 • ha tilfredsstillende økonomi til å kunne få løyve
 • kunne finansiere innkjøp av bil samt en beskjeden driftskapital
 • kunne finansiere tilknytningsavgift kr. 55.000,- som inkluderer ett taksameter
 • ha muligheten til å leve med liten inntekt i noen måneder mens vi sammen opparbeider markedet.
 • Avlegge sjåføreksamen hos vegvesenet hvis du skal kjøre selv

Vi la opprinnelig opp til oppstart av virksomheten i juli måned og så for oss at opplæring og bistand i forbindelse med dette fant sted frem til da.

Det er imidlertid nå usikkert om ikrafttredelsen av lovendringen vil bli utsatt og i tilfellet, hvor lenge. Norges Taxiforbund har engasjert seg sterkt for en utsettelse på grunn av korona situasjonen, men det er foreløpig ingen klare indikasjoner på hva myndighetene faller ned på. Vi er i løpende dialog med Samferdselsdepartementet, men det er så sent som 28. april ingen avklaring.

Vi vil således måtte avvente en slik avklaring før vi kan komme tilbake med en ny plan for innfasing. Vårt rekrutteringsarbeid stanset opp den 12. mars, men har besluttet å gå videre med rekrutteringsarbeidet i påvente av en avklaring, idet vi vil gå videre med vår etablering selvom det måtte bli en utsettelse.

Vi mottar derfor gjerne henvendelser om franchisen slik at vi sammen kan bygge opp en infrastruktur som står klar selv om lovendringen skulle trekke ut i tid.

Vi er i hovedsak ferdig rekruttert i Agder fylkene, Vestfold og Telemark. Vi tildeler utelukkende en franchise i hver by. Dersom du er interessert, ber vi om at du oppgir hvilke byer du er interessert i.

Vi har også en deltids løsning for småsteder som idag står uten drosjetjeneste som går utenom franchiseordningen.

Del denne muligheten med ditt nettverk

Share on facebook
Del på Facebook
Share on linkedin
Del på Linkedin