Tjen penger på samme måte som Onkel Skrue

Onkel Skrue har tjent penger på mange forretningseventyr. De fleste av den fantasifulle sorten og få hvor det kan trekkes naturlige paralleller til virkelighetens verden utenfor Andeby-universet. 

Historien om hvordan Onkel Skrue tjente sine første penger er derimot basert på virkelige hendelser – og det er flere gründere som er blitt søkkrik på tilsvarende strategier i dagens forretningsverden. 

Slik tjente Onkel Skrue sine første 10 000 dollar

Anaconda-minen hvor Onkel Skrue tjente sine første penger

Året er 1884. Onkel Skrue har prøvd lykken i Amerika, men er fortsatt like fattig som da han forlot Skottland fem år tidligere. Han har ankommet Montana og fått rettigheter på et lite stykke land like i nærheten av Anaconda-minen for å drive utvinning av metaller. Skrue håper å finne gull- og sølvforekomster og skuffelsen er stor da det viser seg at det kun finnes små mengder kobber i jorden. Skuffelen blir kortvarig da kobberprisen skyter i været fordi det skal legges kobberledninger over hele USA etter oppdagelsen av elektrisitet. Desto bedre blir det da Onkel Skrue lærer om «apex-loven» fra 1849. Den sier at er det er landeieren der hvor metallåren er nærmest overflaten som eier hele åren. Dette gjør Onkel Skrue plutselig til eier av den enorme Anaconda-minen.

Familien til Skrue i Skottland har økonomiske problemer og den nybakte gruve-eieren må reise tilbake til gamlelandet. Han selger derfor tilbake rettighetene til kobberåren til direktøren av Anaconda-minen.

Så ved hjelp av en absurd, og det mange vil si urimelig, lov tjente Onkel Skrue sine første ti tusen dollar.

Absurde lover gir lett vei til rikdom

Du blir kanskje ikke overrasket over å høre at Apex-loven ikke er fantasi fra Disney-universet, men var en høyst reell lov i datidens Montanana. Anaconda-minen er også hentet fra virkeligheten og på samme måte som Onkel Skrue fantes det forretningsmenn som brukte loven kynisk for å tilegne seg metallforekomster som lå på andre sine landområder.

Det finnes også i dag lovpålegg som skaper kunstige markeder og veldig kort vei til suksess for gründere som følger med på samfunnsutviklingen og som er på riktig sted til riktig tid.

La oss se på noen eksempler fra de siste årene som jeg kjenner godt til:

OTP-reformen

Obligatorisk tjenestepensjon ble som navnet tilsier obligatorisk for alle bedrifter med to eller flere ansatte i 2007. Hele dette året ble bedrifter nedringt av OTP-selgere og undertegnede var en av dem. Vi hadde ingen USP av betydning, produktet var temmelig likt hos alle leverandører, men man hadde et kronargument.

Det er obligatorisk og lovpålagt å tegne OTP. Hvis du ikke får dette på plass før året er omme vil du få problemer med revisoren neste år så du kan like gjerne tegne det gjennom meg. Jeg tør påstå at stort sett alle andre OTP-selgere sa akkurat det samme, og det meste handlet om å være først ute og oppnå personlig kjemi med kjøperen. Bedrifter hadde ingen innvendinger å komme med da de uansett var pålagt å kjøpe.

HMS-kurs

Et par år senere kom det et nytt lovpålegg om at daglige leder i alle bedrifter måtte bestå HMS-kurs. Loven gjaldt også for små kontorvirksomheter hvor det må være lov å betegne helse, miljø og sikkerhetsrisikoen som nokså begrenset.

Jeg var daglig leder året loven ble innført og situasjonen var snudd på hodet fra et par år tidligere. Nå var jeg den som ble ringt ned av selgere som skulle selge oss HMS-kurs. De sa alle det samme: Dette måtte jeg kjøpe ellers så drev vi ulovlig.

Hvilket motargument har man til dette?

Vi kjøpte.

Kurset var nettbasert og besto av et pensum som tok et par timer å lese før du avla en slags eksamen som besto av avkrysningsoppgaver. Vips så hadde du godkjent HMS-eksamen og den norske stat var visstnok tilfredsstilt.

Andre som ble tilfredsstilt var tilbydere av online HMS-kurs. De hadde tilnærmet ingen varekost og utviklingskostnaden må også ha vært svært lav (stort sett å legge ut en leservennlig versjon av arbeidsmiljøloven og lage en «eksamen» på nett).

Jeg kjenner til flere som ble millionærer på dette og tror de skal ha problemer med å komme unna med at det var hardt og nitidig arbeid som førte til suksessen.

Det var god timing  og ikke minst uovertruffen overvåkenhet av hva som skjer i maktens korridorer. Kanskje en liten dose flaks også. 

GDPR-lovgivning

Sommeren 2018 ble GDPR innført i mesteparten av Europa. Det har skapt et marked for konsulent- og softwareselskaper som hjelper bedrifter å bli kompatibel med det nye lovverket. Vi har kunder av Agenturer.no som gjør god butikk på å tilby GDPR-sjekker og hjelp til småbedrifter. Nok en mulighet til å slå i bordet med at dette er noe din bedrift må gjøre uansett for å følge norsk/europeisk lov.

Galskapens år 2020 & smittevernutstyr

I 2020 var det smittevernutstyr og tilhørende produkter som var hot for gründere som følger Onkel Skrue sin strategi. Via vår britiske søsterside fikk vi over 20 selskaper som plutselig solgte munnbind som søkte agenter. I Norge hev mange seg på denne trenden også, blant annet den legendariske Idar Vollvik.

Statlige påbud om munnbind, antibac, og smittevernsporing gjorde en liten gruppe gründere som var tidlig ute styrtrike. Dessverre gikk derimot langt flere bedrifter konkurs som følge av nedstengingen av økonomien.

Hva blir det neste?

Hva blir den neste loven som skaper et helt jomfruelig marked hvor alle plutselig er pålagt å kjøpe? Blir det noen nye miljøpålegg? Blir det forbud mot kontant betaling? Eller noe helt annet?

Tenker du som Onkel Skrue og har et forslag? Del gjerne ditt tips med oss under.

Del ditt tips

Del ditt tips