Spørsmål og svar

Den raskeste og beste måten å få svar på dine spørsmål er ved å kontakte oss.

Representerer du et selskap som ønsker å finne agenter / eksterne salgskanaler så finner du informasjon om søk etter agenter på denne siden.

Jobber du som agent eller ønsker du å starte med et agentur e.l. så anbefaler vi deg å vurdere medlemskap i Agentforeningen her.

Du finner også flere fagartikler og intervjuer om agenturer, agentvirksomhet, franchise, og relaterte emner i fagarkivet.

Under følger også svar på noen vanlige spørsmål.

Hva er en agent / salgsagent?

En agent er en selger som jobber som selvstendig næringsdrivende (også kalt salgsagent).

En salgsagent jobber i sitt eget selskap og hever derfor ikke lønn fra leverandøren/hovedmannen, men fakturerer leverandøren og kan deretter ta ut lønn i sitt eget selskap. Vanligvis jobber salgsagenter på provisjonsbaserte kontrakter.

Salgsagenter  har ikke det samme oppsigelsesvernet som ansatte selgere hvor arbeidsgiver må vise til en saklig begrunnelse for å gå til oppsigelse.

Salgsagenter er beskyttet av agenturloven.

En mer utfyllende artikkel om salgsagenter finner du her.

Hva er en forhandler?

Kan være en agent, men er ofte en videreselger. En forhandleravtale definerer omfanget av samarbeidet og regulerer rettigheter og plikter.

En forhandler har typisk større handlingsfrihet (f.eks. ved prissetting til sluttkunde, etc.).

Hva er en videreselger?

En videreselger kjøper og selger i eget navn og for egen regning. Videreselgeren har begrensede forpliktelser, men er desto mindre beskyttet (rettigheter osv.) i forhold til det han selger.

Hva er en franchisetaker?

En franchisetaker leier en forretningsidé av en franchisegiver. Dette reguleres i en franchisekontrakt mellom giver og taker. Flere større merkenavn er franchisekonsepter.

Her kan du lese en egen artikkel om franchise.

Hvilke kvalifikasjoner trenger en salgsagent?

En salgsagent bør være en dyktig selger og kremmer. Hvis du er det så har du forutsetninger for å lykkes.

God bransjeerfaring innen en spesifikk sektor er også noen ganger en fordel.

Det finnes ingen krav til formell utdannelse.

Hvordan bør jeg gjøre det med regnskap?

Du kan enten føre ditt eget regnskap eller benytte et regnskapbyrå.

Hvis der medlem av Agentforeningen gir vi flere konkrete tips og fordelsavtaler blant annet på dette.

Hva sier agenturloven?

Hele agenturloven kan leses her.

Selv om salgsagenter ikke her et sterkt oppsigelsesvern så er det et lovbestemt “Avgangsvederlag” hvis leverandøren sier opp avtalen med salgsagenten.

Dette er det mange som ikke er klar over.

Se utdrag fra Agenturloven under:

§ 28. Avgangsvederlag.

Når agenturavtalen opphører, har handelsagenten rett til avgangsvederlag hvis og i den utstrekning:

1) agenten har tilført hovedmannen nye kunder eller merkbart øket omsetningen med den bestående kundekrets og hovedmannen fortsatt vil få vesentlige fordeler av dette, og

2) avgangsvederlag er rimelig på bakgrunn av samtlige omstendigheter, blant dem agentens tap av provisjon ved avtale med kunder som nevnt i nr. 1.
Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende når agenturavtalen opphører på grunn av handelsagentens død.
Avgangsvederlag etter første eller annet ledd skal ikke overstige et beløp som tilsvarer ett års vederlag. Dette beløpet beregnes på grunnlag av handelsagentens gjennomsnittlige vederlag de seneste fem årene. Har avtalen vart kortere enn fem år, beregnes det på grunnlag av det gjennomsnittlige vederlaget i perioden.
Bestemmelsene i denne paragrafen kan ikke fravikes til skade for handelsagenten før agenturavtalen er opphørt.
§ 29.Bortfall av retten til avgangsvederlag når hovedmannen hever avtalen m.v.
Handelsagenten har ikke rett til avgangsvederlag etter § 28 hvis hovedmannen hever eller sier opp avtalen som følge av et pliktbrudd som medfører vesentlig kontraktbrudd, og som kan tilregnes agenten.
Bestemmelsene i denne paragrafen kan ikke fravikes til skade for handelsagenten før agenturavtalen er opphørt.

Hva får salgsagenter i provisjon?

Provisjonssatser varierer fra selskap til selskap, og kan også variere innenfor en bedrift for ulike produkter og tjenester. Generelt avhenger provisjonen av hva du selger og hvilke marginer leverandøren har på produktene.

Hvis du selger kostbare produkter / tjenester med en lang salgssyklus vil provisjonen vanligvis være den høyeste. Vi har sett avtaler for denne type produkter/tjenester hvor provisjonen har vært alt fra 20 helt opptil 45 prosent. Husk at du på denne type salg vanligvis må vente lenger for å motta provisjonen.

Hvis du selger produkter/tjenester med kort salgssyklus og høyt volum kan du forvente lavere provisjon (5-20 prosent), men du kan også forvente å få provisjonsutbetalingen raskere.

Vær også oppmerksom på at enkelte leverandører betaler kun provisjon på første salg, men overtar da kundeforholdet og hele inntektsgrunnlaget på kunden. Alternativet som ofte er mer gunstig for salgsagenter er å motta en porteføljeprovisjon hvor du mottar provisjon også på fremtidig salg hos samme kunde så lenge du administrerer kundeforholdet.

Hva bør salgsagenter være oppmerksom på?

Her er noen punkt det er lurt for salgsagenter å være oppmerksom på:

 • Er kontrakten de tilbyr i tråd med agenturloven?
 • Hvordan selges produktene idag?
 • Hvor mange salgsagenter har leverandøren allerede? Kan du få snakke med et par av dem?
 • Når er et salg et salg? Når kunden har signert en avtale eller når kunden har betalt?
 • Når vil provisjonen bli utbetalt?
 • Hva skjer når kontrakten utløper?

Hva er fordelene med å jobbe som salgsagent?

Det er flere:

 • Du er din egen sjef
 • Fleksibilitet
 • Velg hvem du selger for
 • Velg hva du selger
 • Bestem din egen lønn
 • Selg for flere selskaper hvis du ønsker det
 • Ingen kan gjøre deg overflødig
 • Du får betalt basert på egne resultater

Hvilke ulemper er det ved å jobbe som salgsagent?

Det er også et par ulemper med å være salgsagent:

 • Du er ansvarlig for ditt eget regnskap
 • Hvis du ikke selger så får du heller ikke betalt

Hva om jeg trenger juridisk bistand?

Vi samarbeider med ledende advokater innen agentur og franchise. Ta kontakt her om du har behov for juridisk bistand.

Medlemmer av Agentforeningen får også fordeler på juridisk hjelp.