Sjekkliste for selskaper som søker agenter

Selvstendige salgsagenter er ofte de beste av de beste og mest profesjonelle selgerne som er å finne i Norge. Det krever en hel del selvtillit, personlige egenskaper, og kompetanse for å starte et eget selskap og begynne som salgsagent.

Da salgsagenter ofte kan velge mellom mange ulike leverandører som ønsker at de skal selge for dem så er det viktig at leverandører vet hvilke knapper de skal trykke på for å vekke interessen til salgsagenter.

Nedenfor er en sjekkliste med spørsmål som dere bør ha svar på før dere søker salgsagenter. Dette er spørsmål som dere kan vente og bli stilt av potensielle agenter.

 • Hvilke konkurransefortrinn har deres produkter sammenlignet med konkurrerende leverandører?
 • Har dere noe form for eksklusivitet/patent på produktene/tjeneste dere tilbyr?
 • Hva er målgruppen deres? Hvilke potensielle kunder ønsker dere at salgsagenten skal jobbe mot?
 • Vil salgsagenten har noe form for restriksjoner på hvem han/hun kan selge til? Eller eventuelt hvor han/hun kan selge?
 • Vil salgsagenten få muligheten til å få eksklusivitet i sitt marked/område?
 • Hvilken provisjon kan dere tilby agenter?
 • Når utbetales provisjonen?
 • Hvordan markedsføres produktene/tjeneste i dag? Har dere markedsmateriell som agenter kan benytte?
 • Har dere et system på leadsgenerering? Vil agenter motta kundeleads direkte fra dere?
 • Bør agenten investere i vareprøver som kan demonstreres i kundebesøk? Hvilke kostnader vil dette medføre for agenten?
 • Har dere agenter nå? Eller har dere hatt agenter tidligere? Hvordan har de lykkes?
 • Hvis agenten må reise til dere for et intervju vil dere dekke reisekostnader?

Om dere velger å annonsere etter agenter hos Agenturer.no hjelper vi dere etter beste evne medå ha gode svar på disse spørsmålene. Dere kan bestille en kampanje for søk etter agenter her: agenturer.no/sett-inn-annonse.

Skrevet av Lars Hellestræ.