– Vil du bli vår lokale representant for bemanning til norske industrivirksomheter?

Adima er foretrukket partner for store norske og internasjonale selskap når de skal leie inn personell eller rekruttere ansatte til sin virksomhet. Du får nå muligheten til å benytte vår sterkt innarbeidede merkevare til både lokale og nasjonale selskaper, i ditt lokalmiljø.

Ditt arbeidssted er der du er bosatt, og du blir vår lokale representant innen tilbyder av bemanning for virksomheter i et definert geografisk område.

Våre salgsagenter vil få stillingstittel som Regionsleder og arbeider på selvstendig basis, ansatt i sitt eget aksjeselskap.Ditt selskap fakturerer Adima for en på forhånd avtalt prosentvis andel av det månedlige overskuddet du oppnår via ditt salg.

Arbeidsoppgaver:

Oppsøkende salgsarbeid mot kunder, være en god støttespiller for de ansatte som du har i din portefølje, medvirke til å utarbeide markedsplaner og aktivitetsplaner for eget arbeid. 

Arbeidstid:

Arbeidstiden styrer du fullt ut selv.

Vi tilbyr:

Gode betingelser.

Du etablerer ditt eget AS, det koster i praksis ingen ting, og trenger du hjelp til dette så får du det.

Du må videre disponere egen bil, mobiltelefon og ha tilgang til internett.

Det er ikke nødvendigvis behov for et eget kontor i starten, men det er nok en fordel for de fleste å jobbe ut fra et egnet kontorlokale.

Du får tildelt en bærbar PC samt tilgang på dataserver og nødvendig software ved oppstart.

Alt av faglig backup, lønn- og regnskapsarbeid, samt utarbeidelse av arbeidsavtaler og kundekontrakter tar hovedkontoret i Brattvåg seg av, du betaler ingenting for det.

Det betyr også at du ikke behøver å ha egen likviditet for avlønning av de ansatte som du har i arbeid ute hos kundene dine da disse blir ansatt i Adima.

Behovet for startkapital er lavt, og dermed er egen økonomisk risiko også minimal.

Inntektene til ditt firma blir i form av månedlige provisjoner av overskuddene i de pågående kundeprosjektene ditt firma har, dette avregnes månedlig i oversiktlige prosjektregnskap.