Fazit Consulting hjelper bedrifter å søke offentlig tilskudd til forskning og utvikling. Vi kartlegger hvilke støtteordninger som er relevante og skriver søknader basert på intervju med bedriftene. Selskapet har lang erfaring og gode referanser. Vi arbeider med kunder i et bredt spekter av bransjer fra IT til industri, energi, produktdesign, miljø, tekstil/mote og bygg med mer.

 • null

  Selskap

  Fazit Consulting

 • null

  Kontaktperson

  Morten Stenersen

 • null

  Telefon

  97093606 / 21390471

 • null

  Nettside

Fazit Consulting har siden starten i 2009 skaffet sine kunder over 155 millioner kroner i tilskudd og lån fordelt på 107 godkjente søknader. Det betyr at vi i gjennomsnitt har skaffet 1,45 millioner i tilskudd pr godkjente søknad. Fazits honorar har variert etter risiko og størrelse med et gjennomsnittlig honorar på 6,5 % av tilskuddene. Det vil si at honoraret pr godkjente søknad har vært 94.000 kroner i gjennomsnitt. Honoraret var lavest i oppstarten, og nå får vi normalt 8-10 % av tilskuddet i honorar fra nye kunder. I all hovedsak har det vært tilskudd vi har jobbet med og i liten grad lån.

Det har stort sett bare vært sivilingeniør Morten Stenersen som har arbeidet i selskapet. Men nå har selskapet knyttet til seg et nettverk av selvstendige konsulenter som kan engasjeres ved behov. Kapasiteten er dermed økt betydelig, og vi kan betjene kunder over hele landet. Søknadsarbeid kan med dagens teknologi gjøres langt vekk fra kunden ved å ta møter over Skype og telefon. Vårt kontor er i Drammen sentrum, og vi kan dermed besøke kunder over hele Østlandet. Dessuten planlegger vi å utvide vårt nettverk av konsulenter rundt i Norge i takt med veksten av vår kundeportefølje.

Vi søker nå selvstendige salgsagenter som kan selge våre tjenester til bedrifter over hele landet. Salgsagentene får tilgang til vårt nettbaserte CRM-system, og vi har både leads som kan følges opp og lister med relevante bedrifter. Det er en rekke messer og arrangementer vi kan tipse om hvor man som salgsagent kan møte mange potensielle kunder ved å gå fra stand til stand.

Vi tilbyr salgsagentene en provisjon på 20 % dersom agenten closer salget på egen hånd og 10 % dersom agenten velger å ta med en representant fra Fazit Consulting i salgsmøtet. Agenten får en gjentakende uavkortet porteføljeprovisjon så lenge disse kundene genererer inntekter til Fazit Consulting mens samarbeidsavtalen med agenten løper. Provisjonen gjelder også mersalg Fazit Consulting selv gjør til kundene agenten har skaffet.

Fazit Consulting har i dag èn salgsagent, som opererer i Østfold og Follo. Samarbeidet fungerer utmerket, og vi har fått godkjent alle søknadene til disse kundene samt gjort mersalg på forretningsutvikling til en av kundene hans.

Som salgsagent står du fritt til å selge andre produkter og tjenester fra andre leverandører til de samme kundene som du selger våre tjenester til. Du bestemmer din egen arbeidstid og er din egen sjef.