Agenturer.no er første distributør av Nettverksforsikring som flere på innsiden av forsikringsbransjen har beskrevet som en «game changer» på forsikring for selvstendig næringsdrivende og småbedrifter.

Thor Overvik er senior forsikringsmegler i Garde AS og har vært sentral i å forhandle frem vilkårene i Nettverksforsikring. Vi spurte han en del vanlige spørsmål om personforsikring for selvstendig næringsdrivende.

Er det lovpålagt for selvstendig næringsdrivende å tegne yrkesskadeforsikring? Hva med yrkesskadetrygd i NAV, er det også lovpålagt?

– Nei, både yrkesskadeforsikringen i henhold til lov om yrkesskade og yrkesskadetrygden i NAV er frivillig for selvstendig næringsdrivende. Du må ha både yrkesskadeforsikring og yrkesskadetrygd for å være tilstrekkelig beskyttet mot yrkesskader og yrkessykdom. 

Hvordan går en selvstendig næringsdrivende frem for å tegne frivillig yrkesskadeforsikring og yrkesskadetrygd i NAV?

– Yrkesskadeforsikringen tegner man gjennom forsikringsselskap direkte eller via kollektive ordninger som en del av dekningen i pakke God eller Best i Nettverksforsikring.

Når det gjelder yrkesskadetrygden etableres denne via NAV. Se egen informasjon på nav.no sine sider om temaet frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende.

Du finner eget søknadsskjema for yrkesskadetrygd hos Nav. 

Hvor mye koster det?

– Prisen på selve yrkesskadeforsikringen gjennom forsikringsselskapene er helt avhengig av hvilket yrke man utøver, og varierer i fra godt under 1.000 per år for kontor- og serviceyrker og til flere tusen kroner i året for tyngre manuelle yrker. Yrkesskadetrygden i NAV koster ifølge informasjonssiden 0,4 % av forventet årsinntekt.

Er du godt nok dekket mot uførhet og død hvis du kun har yrkesskadeforsikring og eventuelt en forsikring som dekker ulykke på fritid?

Nei, sannsynligheten for uførhet og tidlig død er først og fremst (dvs. 80%-90%) knyttet til såkalt annen sykdom. Altså sykdom som verken har noe med ulykke eller yrkessykdom å gjøre. Dette er grunnen til at man burde være mye mer opptatt av å ha forsikringer som dekker uansett årsak, dvs. også det som skje som følge av annen sykdom. Produktpakkene God og Best i Nettverksforsikring gir samme erstatning ved dødsfall og 100% uførhet, uansett årsak.

Hva skjer om man blir ufør som selvstendig næringsdrivende og ikke har noe forsikring? Hvilke rettigheter har man?

Forutsatt medlemskap i Norsk Folketrygd har den selvstendig næringsdrivende krav på sykepenger fra dag 17 og i inntil 52 uker. Sykepengene utgjør 65 % av sykepengegrunnlaget.
Fra uke 52 kan den selvstendig næringsdrivende ha krav på arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon iht. Norsk Folketrygd.

Hvorfor må du ha frivillig yrkesskadetrygd i NAV for å kjøpe pakke God eller Best i Nettverksforsikring?

– Selve yrkesskadeforsikringen er en integrert del av pakke God eller Best i Nettverksforsikring. Den bygger på at man har frivillig yrkesskadetrygd i NAV. De ytelsene man ellers ville fått fra yrkesskadetrygden i NAV er unntatt fra erstatningene i yrkesskadeforsikringen i pakke God eller Best. Slik er det også for de andre forsikringsselskapene som tilbyr yrkesskadeforsikring.

Hva skjer med utbetalingen ved uførhet om man har tatt ut svært lite lønn i sitt eget selskap?

Uføreerstatningen i pakke God eller Best gir ved 100% varig uførhet en minimumserstatning på 22 G (tilsvarer 2.036.672), for alle lønnsnivåer opp til 7 G (tilsvarer 648.032). For lønn over 7 G opp til 10 G vil erstatningen overstige 22 G opp til maksimalt 30 G. Nettverksforsikring legger dog til grunn at den selvstendig næringsdrivende har dette som sin hovedvirksomhet, og at omsetningen i selskapet kan forsvare en normal årslønn. Hvor mye den selvstendig næringsdrivende selv velger å ta ut som lønn og hvor mye vedkommende tar ut som utbytte skal ikke vi legge oss opp i. Det som er viktig i forhold til uføreerstatningen i pakke God eller Best er at man ved 100% varig arbeidsuførhet er sikret en minimumserstatning tilsvarende 22 G.

Hvilke skattemessige fordeler er det med å kjøpe personforsikring gjennom bedriften?

– Skatt behandles likt om det er AS eller selvstendig næringsdrivende. Lovpålagt yrkesskade utgiftsføres i sin helhet. Premien på øvrige personalforsikringer legges til den ansattes inntekt og skattlegges på vanlig måte. Eventuelle skadeutbetalinger vil da være skattefrie.

Hva om du kun har et enkeltmannsforetak? Har selskapsform noe å si?

– Enten du jobber i eget AS, eller i et enkeltmannsforetak, kan du kjøpe forsikringspakkene God eller Best i Nettverksforsikring.

Hva om du har ingen/svært lite aktivitet i ditt eget foretak og har en annen jobb utenom? Kan man fortsatt tegne nettverksforsikring?

– Nei, dersom det er ingen eller svært lav aktivitet i ditt foretak kan du ikke kjøpe forsikring i Nettverksforsikring. Vår målgruppe er selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter med et minimums aktivitetsnivå. Aktiviteten og omsetningen må kunne forsvare en 50 % stilling / årsverk og oppover.

Intervjuet er gjennomført av Lars Hellestræ – Daglig leder i Agenturer.no. 

Praktisk informasjon om Nettverksforsikring finner du på: agenturer.no/nettverksforsikring