Hvis du har hatt en drøm om å starte din egen virksomhet og tilby spa-behandlinger og luksuriøse spa-opphold, så kan TiTanic Spa være en unik mulighet for deg.

TiTanic Spa er en prisvinnende, ledende og eksklusiv Spa-kjede i Storbritannia. Vi etablerer oss nå i Norge og søker franchisepartnere.

Franchisemuligheten

Du får, som franchisetaker, komplett, verdifull støtte og support for både oppstart og drift. Dette omfatter å finne riktige lokaler, trening, markedsføring, ny teknolog og mye mer. TiTanic Spa’s spesialister vil assistere deg med å skrive en fullstendig forretningsplan, hvordan på best mulig måte ansette mennesker som blir en verdifull ressurs i virksomheten, og implementer våre spesifikke systemer for hvordan du skaper det unike og lønnsomme spa-anlegget.

Alle som jobber og er engasjert i TiTanic Spa er viktige brikker i vårt team. Vi tror på å bygge personlige, profesjonelle og varige relasjoner med både franchisetakere, kunder og samarbeidspartnere.

Du som franchisetaker vil inneha retten til å utvikle din egne TiTanic Spa annlegg innenfor ett definert geografisk område. (Norge eller Skandinavia) Du har vår garanti for at du uten frykt for konkurranse kan starte, utvikle og drive din egen virksomhet innenfor ditt franchiseområde, med full støtte og support fra TiTanic Spa, og vårt franchiseteam.

Vår målsetning er å tilby ett garantert kvalitetsprodukt, en servicegrad uten sidestykke, som sporer til gjentagelse for våre gjester.