Alt du trenger å vite om salgsagenter

En salgsagent er en eller flere profesjonelle selgere som eier et eget foretak og jobber med agenturer og selger produkter/tjenester som selvstendig agent på vegne av andre selskaper.

Dette er den korte definisjonen. På denne siden finner du all informasjon du trenger å vite om salgsagenter. Du finner svaret på blant annet:

Hva er en salgsagent

En salgsagent er ikke en arbeidstaker i en salgsorganisasjon. Det er med andre ord ikke en fast ansatt selger med vanlig lønn, forsikringer, sosiale goder, også videre. En salgsagent er derimot et selvstendig foretak. Det kan være et lite AS, et enkeltmannsforetak, eller en annen selskapsform. Det kan gjerne bare være en eier som også er den eneste ansatte, men det er like fullt et firma.

Det som skiller en salgsagent fra andre selvstendig næringsdrivende og andre foretak er at en salgsagent representerer et annet selskap (gjerne kalt hovedmann / leverandør) og gjør salgsaktivitet på vegne av sin

Salgsagenter spesialiserer seg ofte på salg mot spesifikke bransjer og selger gjerne flere komplementerende produkter/tjenester til kundene i sin bransje. Salgsagenter jobber som oftest på provisjon og fakturerer leverandør/hovedmann basert på omsetningen de genererer.

Hvilke bransjer jobber salgsagenter i

Salgsagenter kan jobbe innen alle mulige bransjer. Det finnes salgsagenter som jobber innen IT og teknologi, mote og fashion, bank og forsikring, bygg og anlegg, bemanning og rekruttering, industri, interiør, kontorrekvisita, etc.

Her følger fire eksempler på salgsagenter i Norge (fiktive navn, men ellers veldig nærme virkeligheten) som illustrerer salgsagenter i noen vidt forskjellige bransjer.

1. Salgsagent innen byggebransjen og møbelindustrien

Trond Mikkelsen har etter mange års erfaring i byggebransjen startet for seg selg og er når agent for en svensk leverandør av glassfasader til byggeprosjekter og i særdeleshet kontorbygg. Han har gjennom sitt firma eksklusiviteten på å levere deres fasader i Norge. Eksklusiviteten fordrer at minimum årlig salgsbudsjett leveres.

Da han jobber med oppføring av kontorbygg kommer han over flere selskaper som også vil ha behov for kontormøbler. Gjennom Agenturer.no finner Trond en polsk møbelprodusent som har lang erfaring og gode referanser på kontormøbler. En av fordelene med å jobbe som salgsagent er at, så lenge ikke produktene er i direkte konkurranse, er det som regel ingen restriksjoner på å jobbe for flere leverandører samtidig. Trond (gjennom sitt eget selskap) inngår derfor en avtale med møbelprodusenten og har nå muligheten til å tjene ekstra penger på mersalg til eksisterende kunder og andre selskap i hans eksisterende nettverk.

2. Salgsagent innen klesbransjen

Karianne Osmundsen er brennende opptatt av klær og mote. Etter noen år i klesbransjen tok hun steget og startet sitt eget selskap. Hun ønsker å representere mindre, men fremadstormende, klesmerker fra designere som hun har tro på. Hun får avtale med flere klesmerker som ønsker mer salg i Norge. Utenlandske merker får hun gjerne nasjonal eksklusivitet på, mens hos norske klesmerker får hun eksklusivitet i sitt fylke/region.

Karianne har et enormt nettverk i klesbransjen og kan i enkelte tilfeller åpne dører til ledelsen i større klesbutikk-kjeder. Enkelte av hennes oppdragsgivere har spesifisert i kontrakten at hun kun kan jobbe mot lokale butikker/forhandler/distributører i sitt distrikt og ikke har tillatelse til å selge til landsdekkende kjeder. Da inntektspotensialet er størst hos leverandøren som er villig til å gi henne spillerom til å selge til både lokale butikker og nasjonale kjeder så prioriterer hun å jobbe med disse og lar klesprodusentene som gir henne mange restriksjoner langt på vei seile sin egen sjø.

3. Salgsagent for teleleverandør

Trine Rasmussen er salgsagent for et teleselskap som selger mobilabonnement og andre løsninger til bedriftsmarkedet. Hun har sitt eget foretak som er heleid av henne og jobber primært med salg i sitt nærområde. Hun har derimot ingen restriksjoner og kan selge til en hvilken som helst bedrift i landet.  Hun har heller ingen eksklusivitet og må i så måte konkurrere om kundene med andre agenter fra samme teleleverandør. Hun fakturerer provisjon på nysalg månedlig, men opparbeider seg også en porteføljeprovisjon på alle bedriftskunder som hun tidligere har solgt inn og fortsatt er bedriftskunde hos hennes hovedmann/leverandør.

4. Salgsagent for bank og forsikring

Roger Olsen og Kjetil Hammerby hadde begge en karriere innen bank bak seg før de bestemte seg for å starte et selskap sammen. De tilbyr finansieringsprodukter og noe tilhørende forsikring til privatkunder. De har sitt eget merkenavn som de markedsfører og de får inn lånesøknader via sitt online søknadsskjema. De jobber for flere banker og kan gi sine kunder ulike tilbud på lån. Når lånet er innvilget overtar banken (hovedmannen) kundeforhold. Noen banker betaler kun en enganngsprovisjon ved tegning av nye lån, mens andre gir porteføljeprovisjon til salgsagenten så lenge lånet er aktivt.

Hvilke andre titler brukes om salgsagenter

Handelsagent er en mindre vanlig tittel som betyr det samme som salgsagent.

I kontinental Europa er «Handelsagent» et mer utbredt begrep enn «Salgsagent».

 • Tysk: Handelsvertreter/Handelsagent
 • Fransk: L’agent commercial
 • Spansk: agente comercial

EU bruker også den engelske oversettelsen av handelsagent i sitt direktiv «The EU Commercial Agent Directive», men i Storbritannia og USA er «Sales Agents» mer vanlig enn «Commercial Agents».

I Norge hender det også at en «salgsagent» blir kalt «Selvstendig Selger». Dette er på ingen måte feil, men en «Selvstendig Selger» kan naturligvis også bare bety en selger som evner å jobbe selvstendig uten at vedkommende representerer sitt eget foretak.

Noen fjerner også «Salgs» og bruker kun «agent». Dette er vanlig hvor «salgsgenten» ikke driver klassisk utgående salg tilsvarende eksempel ovenfor fra bank og finans. Metodene en salgsagent bruker for å selge til kunder er dog temmelig likegyldig og i de fleste tilfeller er en «agent» akkurat det samme som en «salgsagent».

Enkelte forveksler også «salgsagent» med «forhandler». En «forhandler» har et par åpenbare likheter med «salgsagenter». Det er begge selvstendige foretak som selger på vegne av en hovdmann/leverandør. En vesensforskjell er at en «forhandler» normalt kjøper inn produkter for så å videreselge dem. En forhandler fakturerer derfor kunden direkte. En salgsagent gjør derimot salget først for deretter overlate fakturering til leverandøren. Salgsagenten fakturerer deretter leverandør sin provisjon.

Noen kaller også salgsagenter for «provisjonsselgere». En provisjonsselger er ganske enkelt en selger som jobber på provisjon og kan være en salgsagent, men en provisjonsselger kan også være en provisonsbasert ansatt selger.

Forskjellen på salgsagenter og franchisetakere

Det er to klare forskjeller mellom salgsaenter og franchisetakere:

 • Franchisetakere må adoptere hele forretningsmodellen til franchisegiveren og kun bruke deres merkevare
 • Franchisetakere har ikke mulighet til å representere noen andre leverandører

Enkelte påstår at Singer Sewing Machine Company var de første til benytte franchisemodellen. På den norske wikipedia-siden står det:

Singer Sewing Machine Company lot varene sine bli markedsført, solgt og reparert av frittstående næringsdrivende på den amerikanske landsbygda. Disse rettighetsinnehaverne (franchisetakerne) fikk tillatelse til å bruke varemerket Singer og hele konseptet for hvordan Singer drev virksomheten sin.

Disse rettighetshaverne fikk tillatelse til å bruke varemerket, men det var ikke noe krav. De frittstående næringsdrivende hadde også mulighet til å selge produkter for andre leverandører enn Singer Sewing Machine. Dermed blir det feil å si at Singer Sewing Machine hadde franchisetakere. De hadde salgsagenter. Den egentlige oppfinneren av franchisemodellen var en canadisk tjenestepike som het Martha Mathilda Harper. Her kan du lese om henne.

Hvilke type selskaper kan benytte salgsagenter

Salgsagenter er på mange måter en salgssjefs drøm. Det er selvgående selgere med god bransjeerfaring, har gjerne en eksisterende kundeportefølje å starte salget til, og de jobber på provisjonsbasis for leverandøren.

Salgsagenter er i tillegg noen av dyktigste selgerne som finnes på markedet. Årsaken til at de har tatt steget å starte sitt eget selskap for å begynne som agent er fordi de vet at de leverer sterke resultater i sin bransje. Å jobbe for seg selv gir selvfølgelig mer frihet, men også en økonomisk oppside ved at de kan jobbe for flere leverandører parallelt.

Alle selskaper som ønsker nye kunder kan benytte salgsagenter, men det er ikke alle muligheter som vil være interessante for salgsagenter.  Salgsagenter vil nesten alltid gjøre mye grundigere undersøkelser om dere som leverandør enn en ordinær jobbkandidat. En salgsagent kan ved å selge for et «dårlig selskap» ende opp med å jobbe gratis og i tillegg ødelegge eksisterende kunderelasjoner og dermed miste inntekter fra andre leverandører. En ansatt selger har ingen av disse potensielle utfordringene da han ikke jobber for andre leverandører og får sin fastlønn uansett.

For selskaper som sliter med å selge selv og ikke har råd til å ansette egne selgere kan provisjonsbaserte salgsagenter virke som et fristende alternativ. Hvis man søker salgsagenter ene og alene på dette grunnlaget vil få salgsagenter være interessert i et samarbeid.

Noe av det første en potensiell salgsagent vil spørre dere om er hvor mye dere selger allerede. Hvis dere har solgt tilnærmet null tidligere bør dere ha en god forklaring på dette eller eventuelt ha et helt nytt og innovativt produkt for å vekke interessen til dyktige agenter.

Punktene som følger vil tiltrekke respons og skape interesse hos profesjonelle salgsagenter:

 • Dere kan vise til konkurransefortrinn sammenlignet med andre aktører i markedet
 • Dere er et veletablert selskap med solid og trygg økonomi.
 • Hvis dere er et nytt selskap så har dere erfarne eiere med godt rykte og/eller (helst og) et innovativt produkt/tjeneste med flere unike salgsargumenter.
 • Dere kan vise til andre salgsagenter som lykkes.
 • Dere kan vise til ansatte selgere som lykkes.

Hvis dere ikke kan svare bekreftende på minst et av punktene ovenfor bør dere heller se hva dere kan gjøre for å forbedre interne salgskanaler før dere går ut i markedet og leter etter eksterne salgsagenter.

Hvis dere kan sjekke av et eller flere punktene ovenfor så har dere forutsetninger for å søke etter salgsagenter. Det åpner seg da flere konkrete fordeler.

 • Salgsagenter har som regel god bransjeerfaring og krever mindre opplæring enn en ordinær ansatt
 • Salgsagenter har allerede et selskap og er aktiv i markedet dere jobber i. Veien er derfor mye kortere til nye kunder for dere enn en ansatt selger som ofte begynner med nesten helt blanke ark.
 • Salgsagenter krever ikke noe kontor eller sjef som motiverer og følger dem opp. Sånn sett er salgsagenter en perfekt løsning i områder hvor selskapet ikke har lokal tilstedeværelse. La oss si at et selskap kun har kontor i Oslo, men markedet er hele landet. Istedenfor for å ta på seg både direkte og indirekte reisekostnader ved å fly selgere inn fra Oslo til Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, eller hvor det måtte være så kan man heller ha en agent som salgsrepresentant i ulike regioner/fylker/byer.

Hvordan lykkes med salgsagenter

Mye er naturligvis likt mellom ansatte selgere og salgsagenter, men det er par ting du som oppdragsgiver bør være ekstra oppmerksom på.

For det første vær bevisst på at du ikke er sjefen til salgsagenten. En salgsagent har et eget selskap og dere har en samarbeidsavtale mellom to i utgangspunktet likeverdige parter. Leverandør må derfor være inneforstått med å gi en salgsagent relativt frie tøyler. For en leverandør for eksempel å stille spesifikke krav til arbeidstid for sine salgsagenter er helt uakseptabelt. Salgsagenten jobber gjerne for flere (ikke-konkurrerende) selskaper og er avhengig av en del fleksibilitet til å få det til å fungere.

Dette betyr ikke at dere ikke kan ha en fast struktur på samarbeid med jevnlige statusmøter og rutiner på rapportering. Tvert imot er det anbefalt og noe som sannsynligvis agenten synes er positivt da dere har felles interesser i å lykkes med salget.

For det andre: ikke vær grådig. Salgsagenter er ikke «billig arbeidskraft». De er blant de mest profesjonelle selgerne som er å oppdrive. De tilhører minoriteten av selgere som stoler så mye på sine egne ferdigheter at de er villig til å ta en vesentlig økonomisk risiko ved å drifte et eget salgsselskap og selge på provisjon for sine oppdragsgivere. Den økonomiske nedsiden for en salgsagent er null og niks og da skal gevinsten være høyere enn den er for en fast ansatt.

Så vær ærlig med agenten om hva salgspotensialet til produktene/tjenestene deres er og gi en så høy provisjon som er mulig innenfor rimelighetens grenser. Hvis dere tjener gode penger på salgsagenten så skal salgsagenten tjene tilsvarende gode penger på dere. Samarbeidet mellom en leverandør og salgsagent skal være vinn/vinn. Relatert til dette hvis dere som leverandør for eksempel har obligatorisk opplæring som salgsagenten må delta på så bør dere dekke reisekostnadene til agenten.

Hvordan finne salgsagenter

Det er vanskelig å være helt objektiv her, men nedenfor følger noen fakta om Agenturer.no.

Agenturer.no er den eneste dedikerte portalen for salgsagenter i Norge. Siden har en historikk som går tilbake til 2006 og er et kjent navn blant salgsagenter i Norge. Vi har bygget opp en eksklusiv database med profesjonelle salgsagenter som er åpen for å selge for nye leverandører.

Vi har også mange kundereferanser å vise til.

Vi er derfor den mest naturlige annonsekanalen for selskaper som søker salgsagenter (selvstendige selgere, agenter, forhandlere, o.l.).

Som annonsør hos oss drar dere også nytte av den helt unike kompetansen vi har på dette området.

For å sette inn en annonse trykk her.

Ubesvarte spørsmål om salgsagenter

Har du fortsatt spørsmål om salgsagenter så bare send det inn til oss via skjemaet under. Vi tar sikte på å gi deg et godt svar innen 24 timer.

Kontakt oss

Andre relevante artikler om salgsagenter – Mer informasjon