Franchise

Franchise har de siste tiårene vært i sterk vekst i Norge. Det anslås at rundt 20 prosent av all varehandel gjøres gjennom franchisetakere i Norge. I USA anslås dette tallet til å være i overkant av 50 prosent. Hvis Norge følger i fotsporene til USA og andre land så er det derfor rimelig å tro at franchise vil bli desto mer utbredt her til land i årene som kommer.

Basert på tall fra Handel og Kontor så jobber nærmere 100 000 som arbeidstakere hos franchisetakere. Likevel er kunnskapen om franchise relativ dårlig blant menigmann.

Hvis du vurderer å starte som franchisetakere bør du lære så mye som mulig om hvordan franchise fungerer.

Hva er franchising

Hva er fellesnevneren mellom Peppes Pizza, Tryg Forsikring, Mudo Treningssenter, og Cubus?

Svaret er at de er alle franchisekonsepter.

Det de fleste forbinder med franchising er de store fast-food kjedene som eksempelvis McDonalds og Burger-King. I Norge er det også velkjent at de store matvarekjedene benytter franchising som modell. Det finnes dog utallige ulike franchisekonsepter innen alle mulige bransjer hvor sluttbruker kan både være bedrifter og privatpersoner.

Dette er selskaper (franchisegivere) som har opparbeidet seg en sterk merkevare og som har utarbeidet et helhetlig og detaljert konsept for hvordan var/tjenester skal presenteres og selges til sluttbruker.

Franchisegiver inngår deretter franchisekontrakter med en rekke selvstendige foretak (franchisetakere).

Franchisekontrakten innebærer:

  • Et langsiktig og nært samarbeid
  • Franchisetaker gis rettigheter til å bruke franchisekonseptet (dette inkluderer systemer og “know how” som er utviklet av franchisegiver.
  • Franchisetaker forplikter seg også til å bruke franchisekonseptet
  • Franchisetakere driver virksomheten som et selvstendig selskap og for egen regning og risiko
  • Franchisetaker forplikter seg til å betale vederlag til franchisegiver. Vederlaget beregner gjerne som en prosentsats av omsetningen (men det finnes også andre modeller).

Se også denne korte og informative videoen:

Hva er masterfranchise?

Masterfranchise er mest vanlig med internasjonale franchisekonsepter. En internasjonal franchisegiver kan selge franchiseretten til en lokal aktør som får ansvar for å opprette lokale franchiser. En Masterfranchise er derfor en aktør mellom franchisegiver og franchisetaker. Et eksempel på en slik avtale er 7-Eleven som er amerikansk selskap styrt fra Dallas, men i Norge er det Reitangruppen som er Masterfranchise og ansvarlig for å inngå avtale med lokale franchisetakere her i landet.

Hva er varemerkefranchise

Franchise har utviklet seg til å bli et langt mer omfattende samarbeid enn hva som var vanlig tidligere. Det er ikke lenger vanlig at en franchiseavtale kun inkluderer retten til å benytte varemerke og at franchisetaker kan velge hvordan han/hun vil drive selv. Det finnes dog fortsatt en del eksempler på såkalte varemekrefranchiser. Kjente eksempler på dette er hotellkjedene Holiday Inn og Sheraton.

Sjekk flere ressurser om franchise