Økt livskvalitet for eldre – Agenter søkes

DigiRehab AS har utviklet en digital løsning som hjelper kommunene med å teste og gjenopptrene eldre i eget hjem for å få redusert deres behov for hjelp, øker deres livskvalitet og dermed redusere kommunenes utgifter til hjemmesykepleie.

DigiRehab løsningen er utviklet i Danmark. Der startet de opp i Viborg i 2015. I dag har de mer enn 30% av de Danske kommunene som brukere.

I Norge startet vi opp i 2018 og har i dag 5 kommuner som brukere.

DigiRehab er også etablert og i drift i flere andre land som Island, Tyskland , Nederland, Østerrike osv.

DigiRehab er en velprøvd og solid løsning og vi har svært god statistikk og tilbakemeldinger fra kommunene både på effekt og brukervennlighet.

Løsningen styres via en tablet og hjelper kommunenes hjemmesykepleie med å strukturere fysisk trening av hjemmehjelpsmottagere.
Samtidig får kommunes sentrale medarbeidere støtte til å ta riktige beslutninger og optimaliserer utbytte av trenings innsatsen.

Med de demografiske utfordringene som kommer med betydelig flere eldre så er det ett stort behov for hjelp.
Data samles inn vi hjemmesykepleien hos den enkelte bruker og løsningen gir de kommunale lederene ett overblikk over rehabiliteringsinnsatsen og effekten av denne.

DigiRehab har en unik markedsposisjon med denne løsningen i ett marked som er stigende.

Norske kommuner vil bruke DigiRehab for å sikre at:

  • Brukerene – mottagerne av hjemmesykepleie blir sterkere og får mindre behov for hjelp. De blir mer selvhjulpne og opplever økt livskvalitet.
  • Medarbeiderene i hjemmesykepleien opplever begeistring og inspirasjon i trygge rammer. Den vanlige utviklingen av brukere som mottar hjemmesykepleie med økte pleiebehov blir brutt.
  • Kommunene får en løsning som gir overskudd etter 6 mnd.

Agenter og salgspartnere søkes

Vi ønsker nå samarbeid med agenter som kan jobbe med salg til kommuner. 

Du vil presenterere løsningen og få igang pilot installasjoner hos den enkelte kommune. 

DigiRehab vil støtte deg gjennom hele salgsprosessen og gi god provisjoner på alle kommuner du selger inn. 

Selskap

DigiRehab AS

Kontaktperson

Sverre Harald Johnsen

Telefon

404 42 411

Nettside

digirehab.dk/no

Del denne muligheten med ditt nettverk

Share on facebook
Del på Facebook
Share on linkedin
Del på Linkedin