Nytt og UNIKT forretningskonsept med stort potensiale vurderes solgt. Eventuelt søkes en aktiv partner med god innsikt innen salg/markedsføring, dokumentert salgserfaring og gode resultater. Konseptet krever aktiv oppsøkende salgsrettet arbeid og driftes via internett. Det leveres på norsk og engelsk – klart for ekspandering. Det kan selges og lisensieres per region, land etc. og nye språk kan legges inn.

Produktet er en meget effektiv annonse-/kommunikasjons- og lojalitets-app for små og mellomstore bedrifter. Bedriftene kan selv administrerer sin virksomhet via eget tildelt «dashboard», og enkelt lage egne annonser og sende disse direkte til sine kunders mobiltelefon – som igjen belønnes ved kjøp. Bedriften kan følge utviklingen av kampanjene sine gjennom inndata i sanntid.

Konseptet kan også benyttes av kjede-butikker – hvor kjeden kan styre kampanjene via eget kjede-nivå av «dashboardet».
Vi har samarbeidet med Vipps, utviklet og implementert deres transaksjonsløsning i applikasjonen, som den eneste 3.parts aktør så langt. Vipps har allerede over 2,5 millioner (stadig økende) brukere og bidrar til å gi denne applikasjonen et klart fortrinn.

Zapp
– er designet for å skape mersalg
– når du vil belønne lojale kunder
– skaffe nye kunder – cross-marketing
– promotere nye produkter
– øke gjenkjøp og besøksfrekvens hos deg
– du kan lage kampanjene/annonsene selv – raskt og enkelt
– sende tilbudene til dine kunder direkte på mobilen
– gir deg statistikk og oversikt i sanntid

Vær velkommen til å ta kontakt. Kun seriøse henvendelser.