Rimeligere og bedre person- og helseforsikring til småbedrifter – uten krav til helseerklæring

Å få personforsikring som arbeidstaker i en større bedrift er en enorm fordel og langt rimeligere enn å kjøpe tilsvarende forsikring som privatperson. Dessverre har det ikke vært like lett for småbedrifter og selvstendig næringsdrivende. Hvis du har prøvd å kjøpe forsikring som en liten bedrift vet du at vilkårene og prisen du får er elendig sammenlignet med større selskaper. Dette problemet løser Nettverksforsikring. Nå får småbedrifter like gode eller bedre vilkår enn de aller største selskapene.

Er personforsikring viktig for akkurat deg og dine ansatte?

 • Er du en bedriftsleder som eier ditt eget selskap?
 • Har du forsørgeransvar ovenfor din familie?

Hvis svaret er ja på begge spørsmålene er personforsikring utrolig viktig for deg – og du bør lese videre. For personer uten forsørgeransvar er fortsatt Nettverksforsikring en svært gunstig avtale som sikrer deg ved uførhet og langvarig sykdom.

Personforsikring har nå blitt enklere, bedre, tryggere og betydelig billigere for selvstendig næringsdrivende og småbedrifter

Nettverksforsikring er enklere fordi du slipper å fylle ut kompliserte helseerklæringer. Billigere fordi det er en kollektiv avtale slik at selvstendig og småbedrifter kan få samme betingelser som de aller største selskapene. Tryggere fordi en uavhengig forsikringsmegler (Garde) er ansvarlig for å ivareta best mulig forsikringsvilkår for deg som kunde.

Se 2-minutters video om Nettverksforsikring

Ofte stilte spørsmål:

Vi er kun en salgsagent for Nettverksforsikring da vi har mange selvstendige næringsdrivende og småbedrifter i vårt publikum som også er i målgruppen til Nettverksforsikring.

Vi kjenner også svært godt aktørene bak Nettverksforsikring og er stolt over at vi får lov til å selge en så god forsikringsløsning. Ved å bestille gjennom oss får du også 6. måneders gratis medlemskap i Agenturer.no som gir din bedrift en rekke fordeler.

Nei. Selskaper som jobber i bransjer definert som «risikogrupper» kan ikke kjøpe forsikringen. Grunnen til dette er at prisen skal holdes så lav som overhodet mulig. De aller fleste brukere av Agenturer.no tilhører ikke risikogruppene, men vi tar uansett et forbehold om at man kan få avslag på å kjøpe forsikringen om man tilhører en risikogruppe.

Da Nettverksforsikring er satt opp som et kollektivt innkjøpsfelleskap blir prisene helt annerledes enn man som selvstendig næringsdrivende eller en liten bedrift kjøper en tilsvarende forsikring på egen hånd.

Vi har også tenkt lav kostnadsstruktur i alt vi gjør for å kunne tilby uslåelige priser på forsikringen.

Vi skal være forsiktig med å gi altfor kjepphøye prissammenligninger, men vi er veldig konservative hvis vi sier at du må regne med å betale 2-3 ganger mer for tilsvarende dekning andre steder.

Alle utbetalinger er gode. Hvor gode de er avhenger av om du går for produktpakke «God» eller «Best». Se konkrete eksempler på utbetalinger du få her.

Forsikringspremien faktureres kvartalsvis.

Unntak du bør vite om:

 • 2 års karenstid for sykdom og/eller lyte som du kjenner til, eller burde kjenne til
 • Krig og krigslignende tilstand
 • Serie- og cupkamp i alle typer lagidrett når kampen er i regi av forbund eller krets (gjelder ikke bedriftsidrett)
 • Profesjonell idrett
 • Kampsport
 • Definerte luftsportsaktiviteter
 • Dykking dypere enn 40 meter
 • Hastighetsløp med motorkjøretøy

Se for øvrig Codan sine vilkår for mer utførlig definisjon av unntak.

Velg mellom 3 hovedpakker

Basis

Denne pakken eren utmerket løsning hvis du ønsker en god dekning (godt utover lovens minstekrav!) til en rimelig pris.
 • Innkjøpsfellesskap
 • Ingen Helseerklæring
 • Dekket uansett årsak
 • Uføreforsikring på inntil Kr. 1.388.640,-.
 • Forsørgertillegg på Kr. 833.184,- ved død
 • Ingen barnetillegg ved dødsfall
 • Ikke dekning ved sykdom uten uføre.

God

Denne pakken passer for selskaper som ønsker svært gode dekninger til en pris som kun er tilgjengelig i innkjøpsfelleskap.
 • Innkjøpsfellesskap
 • Ingen Helseerklæring
 • Dekket uansett årsak
 • Uføreforsikring på inntil Kr. 2.777.280,-.
 • Forsørgertillegg på Kr. 1.758.944,- ved død
 • Barnetillegg på inntil Kr. 601.744,-. ved død
 • Ikke dekning ved sykdom uten uføre.

Best

Best har de samme dekningene som God, men inkluderer også dekning ved langvarig sykdom (uten krav til uførhet!).
 • Innkjøpsfellesskap
 • Ingen Helseerklæring
 • Dekket uansett årsak
 • Uføreforsikring på inntil Kr. 2.777.280,-.
 • Forsørgertillegg på Kr. 1.758.944,- ved død
 • Barnetillegg på inntil Kr. 601.744,-. ved død
 • Dekning ved langvarig sykdom.

Eller gå for det rimeligste alternativet som dekker lovens minstekrav

Ønsker du å kjøpe en forsikring som dekker lovens minstekrav tilbyr Nettverksforsikring en rimelig dekning til kr. 990,- pr. ansatt pr. år. I enkelte tilfeller vil være prisen være enda lavere (kr. 790,-) avhengig av din bransjekode. Endelig pris får du når du ved å gå til bestilling.

Start-pakken gir deg lovpålagt yrkesskadeforsikring, men dekker også ulykker som skjer i fritiden. Dette er ikke vanligvis dekket i andre ordninger. Her er dekningene:

 • inntil kr. 416.592 ved medisinsk invaliditet
 • Utvidet til å dekke ménerstatning ved medisinsk invaliditet under 15 %
 • inntil kr. 2.777.280,- ved varig arbeidsuførhet
 • kr. 462.880,- i dødsfallserstatning til ektefelle / samboer

Du kan også velge følgende svært gunstige (frivillige) tilleggsdekninger

1. Helseforsikring

Helseforsikring er et av de forsikringsprodukter som har hatt størst økning de siste årene. Det norske helsevesenet er utmerket, ett av verdens beste, tør vi påstå. Helsevesenet har allikevel en del utfordringer, spesielt i forhold til helseplager og skader som ikke er direkte livstruende. Dette gjør at vi selv i Norge opplever helsekø og ventetid. En helseforsikring vil medvirke til at du og dine ansatte har en betydelig redusert risiko for å havne i helsekøen, og når du eller dine ansatte ikke står i køen, gir det plass til andre som rykker frem i køen.

2. Reiseforsikring

Nettverksforsikring sin reiseforsikring dekker både tjenestereiser og ferie/fritidsreiser for den ansatte med familie. Det er altså en komplett reiseforsikring som dekker så og si alle typer reiser. Det er svært få unntak, som f.eks. reiser til krigsområder og ekspedisjoner til ekstreme områder og/eller med ekstreme aktiviteter. Skal du klatre Mount Everest eller krysse Nordpolen, trenger du andre forsikringer. For vanlig reiseaktivitet i jobb eller fritid, vil imidlertid de aller fleste reiser være omfattet av reiseforsikringen.

7 grunner til at bedriftsledere velger Nettverksforsikring

Er dette forsikringer du uansett kjøper eller burde kjøpt privat? Da lønner det seg naturligvis heller å kjøpe dem via bedriften.

Avtalen er meglet frem av Garde Forsikringsmegling. Deres oppgave er å sørge for at medlemmer av Nettverksforsikring til enhver tid har de beste betingelser.

Ingen individuell helseerklæring! I stedet for individuell helseerklæring gjøres etableringen mye enklere ved hjelp av en 2 års karenstid for eksisterende sykdom og lyte

Forsikringen dekker arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet, og død – uansett årsak! Det vil si at forsikringen gjelder ved både ulykke eller sykdom og både på fritid og i jobb uansett hvor du befinner deg i verden. Lovpålagt yrkesskade er da naturligvis også dekket.

Forsikringen tar hensyn til hvor man er i det økonomiske livsløpet, sivilstatus, inntekt og forsørgerbyrde. Det vil si at hvis om du har flere å forsørge så øker utbetalingen automatisk (du trenger ikke å melde fra om familieforøkelser, etc.).

Dere kan velge å betale forsikringen kvartalsvis. Det er heller ingen bindingstid i forsikringen så hvis du skulle finne en bedre avtale (svært lite sannsynlig!) kan du enkelt og risikofritt bytte leverandør.

Helt uslåelige priser! Ettersom Nettverksforsikring er et innkjøpsfelleskap får selvstendig næringsdrivende og småbedrifter langt bedre priser enn hva som er mulig å få andre steder.

Hvor mye får jeg utbetalt?

Nettverksforsikring er knyttet opp mot personportalen slik at du når som helst enkelt kan få oversikt over hva du får utbetalt i ulike scenarioer. Under har vi oppsummert den viktigste informasjon, men du kan også når som helst sjekke hvilke utbetaling du får på personportalen (Kalkulator – Basis, Kalkulator – God, og Kalkulator – Best).

Sjekk om din bedrift kan få Nettverksforsikring

Ettersom Nettverksforsikring har helt unike betingelser kan vi dessverre ikke tilby denne avtalen til alle bedrifter. Fyll ut skjemaet under og vi gir deg en tilbakemelding innen 1-2 dager om hvorvidt dere kvalifiserer til Nettverksforsikring. Det er ingen forpliktelser ved å fylle ut skjemaet under. Om dere kvalifiserer til Nettverksforsikring vil dere da få en link hvor dere kan hente ut et konkret tilbud og bestille avtalen.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.