Viagruppen AS

Områder: Jobb hjemmefra / Midt-Norge / Nord-Norge / Østlandet / Sørlandet / Vestlandet

Selger til: Øvrige

Type mulighet: Forhandler / Salgsagent

Betingelser: Vi betaler provisjon for signerte avtaler etter kredittsjekk.

Fordeler: Gode provisjonsbetingelser / Innovativt produkt/tjeneste

Salgskanaler: Hovedsakelig på telefon/webmøter

Mer enn 100 000 nordmenn har opplevd ID Tyveri de siste to årene, og 71% av alle IT angrep er mot små bedrifter. IDNor beskytter selskapers og privatpersoners digitale identitet. Vi scanner hele nettet kontinuerlig for å finne dine lekkede data, og varsler i realtid dersom vi finner at noen av dine data er kommet på avveie. Vi arbeider for å sikre deg og din bedrift mot ID Svindel.

Produktene

IDNor selger ID beskyttelse, assistanse og forsikring mot evt effekter av en ID Svindel. Svindel med epost, foretaksnummer, personnummer og telefonnummer er økende og skaden kan være stor dersom dette skjer. Vi er ditt skjold mot at uvedkommende får tak i informasjon som gjør at de kan gjøre skade både økonomisk, personlig og ikke minst på ditt omdømme.

Vårt produkt IDNor Premium Protect + overvåker, varsler, assisterer og reparerer dersom noe skulle skje.

 

 

Denne muligheten er interessant fordi:

  • Gode provisjonsbetingelser

    Vi tenker langsiktig og ønsker varige relasjoner med de partnere som lykkes sammen med oss. Vi har derfor provisjoner som gjør det spennende og lønnsomt å satse på et samarbeid med oss.

  • Innovativt produkt/tjeneste

    ID beskyttelse er på full fart inn i markedet, og vårt produkt er enkelt å kommunisere, lett å bruke og ikke minst er aktivering av kunde en rask og enkel flyt

Vår målgruppe

Vårt produkt er skreddersydd mot mindre bedrifter og deres ansatte, og først og fremst er målgruppen 1-3 ansatte.

Denne muligheten passer for:

Vi ser for oss at du/dere har erfaring fra salg mot SMB segmentet, gjerne telekom/energi. Vi søker både mindre TM selskaper, men også frittstående agenter som har lyst til å bygge en kundemasse sammen med oss.