ID group

Områder: Basert i Oslo – men er stedsuavhengig

Selger til: Nødetater, oljeplattformer, luftfart, helsetjeneste

Type mulighet: Selskap vurderes solgt

Betingelser: Kapitalmodell 1: Investering opptil 64% 2: Salg av selskapet 100% kan vurderes

Fordeler: Høyt inntektspotensial / Salgsleads

ID Group Nordic AS er et selskap som ble etablert i 2020. Selskapet har utviklet evakueringsystemene SMARTEVAC som bla. er presentert med stor sukksess for bla. Møre & Romsdal politidistrikt, Kripos, og Norsk folkehjelp og Politidirektoratet (POD). Selskapet har tilknyttet seg ressurspersoner som innsatsledere, Phd. ledelse og beredskap i politi og andre personer tilknyttet nødetater i Norge. Systemer og software er utviklet i samarbeid med egne IT utviklere, med kompetanse og fokus på utvikling i tilsvarende plattformerer som i dag benyttes av etatene samt næring innen Olje og gass.

Produktene

Trygghet: SmartEvac er utviklet på plattformer som idag benyttes av offentlig sektorer og nød etater ved krisehåndtering og innehar alle krav til til GDPR (Data Protection Regulation) SmartEvac kan derfor integreres og suppleres i eksisterende systemer og lisensbaserte løsninger som alt benyttes.

Formål: SmartEvac består av en beredskaps koffert som er utviklet i samarbeid med  nøkkelpersoner i politiet som har deltatt under katastrofer i Norge. Fokus på utviklingen er basert på DSB rapporter hvor det påpekes nødvendig forbedringer for å kunne effektuere en evakuering i en krise situasjon.

Analyser: SmartEvac effektuerer arbeid under en evakuering og er et verktøy som også gir konkret informasjon på hver enkelt person som evakueres. Med SmartEvac kan du i tillegg ut hente detaljerte rapporter på personalia, områder, koordinater, medisinbehov etc. i sanntid for en totalvurdering.

Bruksområder:

  1. Nød etater
  2. Oljeplattform
  3. Luftfart
  4. Helsetjeneste. SmartEvac kan deles mellom forskjellige instanser med varierende behov for informasjon og funksjonaliteter.

Staus i dag: Systemene er stess testet i mindre skalaSystemene er presentert for en rekke nødetater. Systemene er utviklet i samarbeid med innsatsledere i reelle krisesituasjoner i NorgeSystemene er eksnderbare- og også benyttes utenfor Norges landegrenser (utland). Selskapet har tilknyttet til seg flere ressurspersoner fra de forskjellige etatene. Systemene er bygget på kravsrapporter fra DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Systemet er til vurdering hos POD per i dag. Systemet har fattet interesse hos media og vurderes solgt grunnet kapitalbehov.

Denne muligheten er interessant fordi:

  • Høyt inntektspotensial

    Nødetater i Inn- og utland Olje og gass Inn- og utland

  • Salgsleads

    Pensjonert innsatsleder (P.L) VIKING SKY hustadvika i politiet sier: "Dersom vi hadde hatt dette under Viking Sky hendelsen, ville vi hatt mye bedre kontroll på de evakuerte . Vi savnet et system som Smart Evac under denne aksjonen." Insattsleder i Norsk folkehjelp (gjerdrum hendelsen) sier: "Jeg er gjerne deres ambasadeur, dette trenger vi som faktist er der ute når en katastrofe skjer!

Partner/investor søkes

ID Group Nordic AS søker potensielle investorer for videre drift og utvikling eller salg av selskapet i sin helhet.

Smartevac er i dag vært vurdert av flere nødetater som høyaktuelt- og i samarbeid med Møre og Romsdal politidistrikt, tidligere innsatsledere ved krisesituasjoner i Norge, Insatsleder i Norsk folkehjelp og Kripos har systemet i dag status som aktuelt på øverste nivå i POD (Politidirektoratet).

Selskapet eies i dag 100% av to av grunnleggerene av ID Group Nordic AS.

Investeringsbehov internasjonalt: Fra ca 1- 1.500.000 NOK

Salg av selskap i sin helhet: Etter avtale.