Nors Care AS

Områder: Stedsuavhengig

Selger til: Bedrifter opp til 50 ansatte

Type mulighet: Salgsbyrå/Salgsagent

Betingelser: Ta kontakt

Fordeler: Enkle ordresystemer / Gode provisjonsbetingelser / Grundig opplæring og oppfølging / Innovativt produkt/tjeneste

Salgskanaler: Hovedsakelig på telefon/webmøter

Nors Care arbeider med ulike løsninger inn mot helsetjenesten, med over 100 kommuner som benytter våre løsninger. Vi har også over 170 000 sluttbrukere i vår app utviklet mot helse.

I utvidelsen av dette lanserer vi nå et nytt produkt mot bedriftsmarkedet, hvor vi søker TM-byrå eller salgsagenter som vil stå for enkle engangs-innsalg.

 

Et produkt alle bedrifter behøver

Alle bedrifter under 50 ansatte er i utgangspunktet lovpålagt å sette seg inn i et komplisert regelverk som ble skjerpet i 2020.

Bedriftene er pålagt å gjennomføre og rapportere på en del områder innenfor HR, og det forventes at håndhevelsen av dette øker fremover. Svært få bedrifter har dette på plass i dag så markedet er enormt.

Vår løsning sikrer at bedrifter møter kravene i lovginingen. For mer informasjon om produktet og lovgivningen så ta kontakt med oss. Vi kan pt. ikke dele detaljer åpent ettersom vi er blant de første som tilbyr løsningen i Norge.

Denne muligheten er interessant fordi:

 • Enkle ordresystemer

  Ringelister og brukervennlig CRM stilles til rådighet.

 • Gode provisjonsbetingelser

  God provisjon på tjeneste som bedrifter er lovpålagt å ha på plass.

 • Grundig opplæring og oppfølging

  Vi stiller med grundig opplæring og løpende support.

 • Innovativt produkt

  Helt nytt produkt som sikrer at bedrifter møter krav i ny lovgivning fra 2020.

Målgruppe (hvem selger dere til)

Vår målgruppe vil i første omgang være bedrifter mellom 3-15 ansatte, men dette kan utvides etter hvert.

 

Denne muligheten passer for:

Salg per telefon er det mest effektive for dette produktet, og vi ser derfor etter en salgspartner som har erfaring fra B2B-salg via telefon. Nors Care ønsker å etablere et langvarig samarbeid med en ny salgspartner, og vi ser etter en som har evne og lyst til å vokse sammen med oss. Som salgsagent for Nors Care AS, vil du jobbe med salg av et nytt, brukervennlig lovpålagt produkt.

Ta kontakt for å starte en dialog.