Hvordan skrive en effektiv annonse for å finne salgsagenter

Ved å annonsere på Agenturer.no vil annonsen din bli sett tusenvis av profesjonelle agenter og forhandlere.

For å dra maksimal nytte av denne unike eksponeringen så lønner det seg å legg litt innsats i annonseteksten slik at muligheten du tilbyr er forståelig kommunisert til agenter som leser den.

For å hjelpe deg i gang deler vi noen retningslinjer og tips for å skrive en effektiv annonsetekst som gir respons.

Lengden på annonseteksten

For å holde oppmerksomheten til agenten som skanner nye forretningsmuligheter er det generelt et godt råd ikke å la teksten dra ut med for mange detaljer eller repetisjon av informasjon.

Hvis du ønsker å holde oppmerksomheten til leseren bør du holde teksten relativt kort, til poenget, og fokusere på den mest avgjørende informasjonen som demonstrerer profesjonaliteten til selskapet, produktene dere selger, og forretningsmuligheten dere tilbyr.

Det er tilsvarende ikke ønskelig å skrive en altfor kort annonse med mangelfull informasjon.

Her er et konkret eksempel på en annonsetekst vi fikk sendt som mangler vesentlig informasjon:

Vi søker agenter for å selge kleskolleksjon. Vi kan tilby gode provisjoner. Agenter bør ha et godt nettverk og erfaring fra klesbransjen.

Kontakt oss snarest.

Ingen informasjon om bakgrunnen til selskapet, ingen informasjon om hva slags klær, ingen bilder, ingen informasjon om hvilke områder de ønsker salgsagenter skal dekke, etc.

For å skrive en optimal annonsetekst anbefaler vi at du skriver en lenger annonsetekst med all informasjonen du ønsker å kommunisere til potensielle agenter og deretter forkorter den ned ved å kutte vekk unødvendig og repeterende informasjon og kun beholde de sterkeste salgsargumentene og essensiell informasjon.

Husk at annonsen er der for å tiltrekke salgsagenter slik at de vil kontakte deg for mer informasjon.

Hvilken informasjon bør annonsen inneholde?

Vi anbefaler at annonsen inneholder:

 • En kort introduksjon til din bedrift. Hvor lenge har dere vært etablert? Hvor er dere lokalisert Hva er deres kompetanseområder?
 • Grunnleggende informasjon om produktene / tjenester som dere ønsker agenter skal selge. Inkluder det sterkeste salgsargumentet dere har som gjør produktene/tjenestene attraktive for sluttkunder.
 • Hvilke marketsektorer skal agenten selge til og hvilke geografiske områder vil dere dekke med agenter?
 • Hvilken salgsstøtte vil dere tilby agenter? Vil agenter få tilgang til CRM-system, vil dere gi dem salgsleads, markedsføringsmateriale, eller produkter som skal brukes til demonstrasjonsformål? Tatt i betraktning at salgsagenter jobber på provisjon bør dere demonstrere i annonsen at dere bryr dere om agenten og ønsker å bruke noe tid og ressurser for å øke sannsynligheten for at agenter lykkes.
 • Dere bør også inkludere generell informasjon om økonomiske betingelser. Det er helt greit å unnlate å inkludere spesifikke provisjonssatser, men hvis muligheten for eksempel gir en gjentakende porteføljeprovisjon bør det komme klart frem i annonsen.
 • Dere bør også inkludere kontaktinformasjon med fullt navn på kontaktperson, telefonnummer og e-post. Å være delvis anonym er ikke en god strategi for å få tillit.

Hvordan ta annonsen til neste nivå

Ved å inkludere punktene listet ovenfor er du godt på vei til å skape en god annonsetekst, men hvis “god” ikke er bra nok har vi noen flere råd.

 • Husk at du søker etter en selvstendig agent – ikke en ansatt selger. Derfor bør dere formidle en holdning hvor dere søker “samarbeidspartnere innen salg” – i stedet for at du er sjefen som søker en ny ansatt.
 • Har dere salgsagenter allerede? Og har de lykkes? Hvis det er tilfelle så ikke nøl med å nevne det i annonsen. Det øker troverdigheten for muligheten dere tilbyr.
 • Salgsagenter vil ofte jobbe for flere oppdragsgivere innen samme marketssektor. Spesifiser i annonsen at det er problemfritt for dere.
 • Har dere noen gode bilder av produktene eller andre bilder dere bruker i markedsføringsmateriell? Send de til oss og vi kan livne opp annonsen og gjøre den mer visuelt attraktiv. Hvis dere har laget en kort video så kan det også egne seg utmerket i annonsen.
 • Gjør det “trygt” for agenter for å søke / kontakte dere ved å spesifisere at alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Når du har skrevet annonsetekst kan du bestille en kampanje hos oss her. Om du bestiller en standard eller premium kampanje kan vi også hjelpe deg å skrive en god annonsetekst.


Tips for stillingsutlysninger for ansatte selgere

Det er mange som spør oss om råd på hvordan skrive en stillingsutlysning som tiltrekker seg de beste kandidatene.

Nedenfor følger noen generelle råd. Da vi jobber mest med selger og salgslederstillinger bærer denne artikkelen preg av det, men disse tipsene kan naturligvis også benyttes for andre type stillinger.

Hva bør en stillingsutlysning inneholde

Det er åpenbart at stillingsutlysningen din bør inneholde informasjon om selskapet som søker kandidater, produktene/tjeneste som skal selges, ønsket kvalifikasjoner hos kandidater, og informasjon om hva arbeidsgiveren tilbyr av betingelser.

Dette kan virke åpenbart, men mange stillingsutlysninger er i dag anonyme. Det er vanlig at rekrutteringsbyrå søker kandidater «på vegne av oppdragsgiver» uten å spesifisere hvem som er oppdragsgiver.

Dette er som regel fordi kunden av rekrutteringsbyrået ønsker anonymitet. Det kan være gode eller dårlige grunner til det, men som en tommelfingerregel får man bedre respons hvis man spiller med åpne kort om hvem som er arbeidsgiver.

Kontaktinformasjon i stillingsutlysninger

En stillingsutlysning bør inneholde alt av nødvending kontaktinformasjon. Det bør være lettvint å sende søknad direkte fra stillingsutlysningen via kontaktskjema eller e-post.

En stillingsutlysning bør også inneholde navn og telefonnummer til en kontaktperson.

En god del stillingsutlysninger velger ikke å ta med telefonnummer. Hele poenget med en stillingsutlysning er at man ønsker å komme i kontakt med flest mulig potensielle kandidater og derfor anbefaler vi alltid at du også inkluderer et telefonnummer i en stillingsutlysning.

Du får heller bite i deg at en telefonselger eller tre også får tak i nummeret ditt.

Språkbruk i stillingsutlysninger

Første bud er naturligvis å unngå skrivefeil. Hvis du annonserer etter selgere via Salgspersonell.no så vil vi korrekturlese annonsen for deg, men hvis du bruker en annen annonseportal vær nøye med å få en kollega til også å lese gjennom annonseteksten. Ingenting ødelegger førsteinntrykket like effektivt som en eller flere pinlige skrivefeil.

Språkbruken i annonsen bør være profesjonell, men positiv.

Positiv språkbruk innebærer at du skal unngå å være veldig formell, konservativ, og kjedelig, men det betyr ikke at du skal være barnslig.

Oppsett og lengde på en stillingsutlysning

En naturlig rekkefølge på innholdet i annonsen er som følger:

 1. Informasjon om selskapet / arbeidsgiver
 2. Informasjon produktene/tjenestene til selskapet/arbeidsgiver
 3. Informasjon om hvilke kandidater som ønskes til stillingen / kravspesifikasjoner
 4. Informasjon om hva selskapet/arbeidsgiver tilbyr

For salgstillinger så inkluder gjerne produktet/tjenesten sin sterkeste USP (Unique Selling Point) i punkt 2. Husk at stillingsutlysningen er din salgspitch til dyktige selgere.

Bruk av punktlister er vanlig i stillingsutlysninger og det er anbefalt å bruke dem. Ranger gjerne punktene med det viktigste punktet på topp og minst viktigste på bunn. Prøv også å ha noe symmetri i antall punkt på de ulike listene. Hvis listen med kravspesifikasjoner til kandidater består av 12 punkt så tar det seg dårlig ut om listen med hva dere tilbyr kandidater kun består av 3 punkt.

Mange er rask med å påpeke at en stillingsutlysning ikke bør være for lang, men det er vel så viktig at den ikke er for kort. Basert på våre erfaringer så vil en veldig kort annonse ( 1-2 avsnitt) få dårligere respons enn lengre stillingsutlysninger.

På samme måte er det unødvendig å ramse opp hele historien til selskapet og alle produktspesifikasjoner i en stillingsannonse. Ta kun med det som er det absolutt viktigste og gjerne det som skiller dere fra andre potensielle arbeidsgivere.

Lønnsbetingelser og «Vi tilbyr»

Lønnsbetingelser er viktig for selgere som alle andre.

Men for å tiltrekke deg de riktige kandidatene bør ikke lønnsbetingelser være eneste fokus. En kandidat som kun ser på lønnsbetingelser er sannsynligvis ikke den beste kandidaten. De beste selgerne er som regel personer som har ambisjoner og ser derfor etter utviklingsmuligheter i jobben.

Hva kan dere tilby ansette som konkurrerende arbeidsgivere ikke kan tilby?

Tilbyr dere gode salgskurs så inkluder det på listen. Er det gode muligheter for å bygge et spennende nettverk så kan det også være et punkt.

Andre goder som firmahytter, firmabil, etc. kan også med fordel inkluderes under hva dere tilbyr deres arbeidstakere.

Andre gode tips for stillingsutlysningen

 • Ikke annonser for flere stillinger i samme stillingsutlysning.
 • Tenk som en kandidat. Ville du hatt lyst å søke på denne stillingen basert på annonseteksten?
 • Gjør det «trygt» å søke ved å spesifisere at alle søknader behandles konfidensielt.
 • Inkluder gjerne bilder/video i annonsen hvis det er relevant. «Stock images» som har lite/ingenting med innholdet tar seg dårlig ut.