Leter du etter en franchisemulighet som gir mulighet for høy avkastning, lav risiko? Da kan The Childrens Furniture Company være muligheten du leter etter!

The Childrens Furniture Company ble etablert så sent som I 2012, men har fra dag en vært en suksess! Vi designer og produserer unike barnemøbler og ekspanderer nå utover Storbritannias grenser og søker franchisetakere i Norge.

Som franchisetaker, vil du få komplett og verdifull støtte og support for både oppstart og drift. Dette omfatter å finne riktige lokaler, trening, markedsføring, ny teknolog og mye mer. The Childrens Furniture Company’s spesialister vil assistere deg med å skrive en fullstendig forretningsplan, hvordan på best mulig måte ansette mennesker som blir en verdifull ressurs i virksomheten, og implementer våre spesifikke formler for hvordan du skaper en suksessfull forretning og ett attraktivt tilbud i din region.

Alle som jobber og er engasjert i The Childrens Furniture Company er viktige brikker i vårt team. Vi tror på å bygge personlige, profesjonelle og varige relasjoner med både franchisetakere, kunder og samarbeidspartnere.

Du som franchisetaker vil inneha retten til å utvikle din egen The Childrens Furniture Company enhet innenfor ett definert geografisk område. Du har vår garanti for at du uten frykt for konkurranse kan starte, utvikle og drive din egen virksomhet innenfor ditt franchiseområde, med full støtte og support fra The Childrens Furniture Company, og vårt franchiseteam.

Hva er inkludert i en franchisepakke fra The Childrens Furniture Company?

I Norge som i veldig mange andre land er det mange som har ett ønske om å starte sin egen virksomhet, og på den måten etablere egen og andres arbeidsplass. Å drive sin egen forretning bringer mange fordeler, men det er dessverre også mange utfordringer og flere elementer som medfører finansiell risiko.

En måte å redusere utfordringer og risiko for deg som ønsker å starte egen virksomhet er å duplisere ett allerede etablert og suksessfullt konsept. Franchising er en forretningsmodell hvor man kjøper rettighetene til å gjøre dette. Man får ett fullt utviklet, bevist og suksessfullt konsept og oppskrift på hvordan man skal starte, utvikle og drive virksomheten.

Du som franchisetaker vil høste fruktene fra Franchisegivers mange år med prøving og feiling, og på den måten spare deg for både tid, penger og store frustrasjoner.

Som The Childrens Furniture Company partner får du:

  • Ett innovativt og utprøvd konsept
  • Oppstarts og driftssupport.
  • Bistand til forretningsplan
  • Ett unikt produktsortiment
  • Mulighet for eget produktprogram
  • Visuell profil
  • Full oppstartstrening
  • Driftsmanual og opplæring
  • Ett konsept med store fortjenestemuligheter
  • Nasjonal støtte og bistand til markedsføring

Som franchisetaker i The Childrens Furniture Company blir du en del av et internasjonalt nettverk av The Childrens Furniture Company drivere. Du tar del i ett godt etablert konsept, som har bevist sin levedyktighet og med positive driftsresultater fra dag en, samt en positiv og suksessrik historie. Ett godt utviklet system for både oppstart, og daglig drift av virksomheten.