Intervju med Børge Nilssen om franchise

Børge Nilssen har jobbet med franchise i Norge siden 1972 og vært involvert i ca. 400 ulike franchisekonsepter. Det er få, om noen, som kan like mye om franchise som Nilssen og vi er veldig glad for at han tok seg tid til å dele av sine erfaringer og kunnskap i intervjuet du kan høre under. 

I intervjuet med Børge Nilssen lærer du blant annet:

  • Hva bør potensielle franchisetakere være oppmerksom på når de vurderer franchisekonsepter
  • Hva er det første spørsmålet en franchisetaker må stille seg
  • Hva kjennetegner franchisetakere som lykkes
  • Hvilke kostnader er det med ulike franchisekonsepter
  • Hva skjer på franchisekonferansen

Nedenfor følger også et tidligere skriftlig intervju vi gjorde med Børge Nilssen.

Franchisemodellen har hatt en eksplosiv vekst i Norge de siste tiårene. En som har vært med helt fra begynnelsen av er styreleder i Norsk Franchise Forum og daglig leder i Effectum Franchise Consulting Børge Nilssen. Han har helt siden 70-tallet jobbet med franchise og er en av Norges fremste eksperter på området. Nilssen har også skrevet boken «Franchise, verdiøkende samarbeid mellom selvstendige parter» utgitt av Fagbokforlaget.

Agenturer.no stilte Børge Nilssen noen spørsmål om franchise i Norge. Vi er veldig takknemlig for at han tok seg tid til å dele noe av sin kunnskap og erfaring med oss. Nedenfor følger et kort intervju med Børge Nilssen.

Hva er den største forskjellen mellom franchise i dag og hvordan franchise fungerte på 70-tallet da du startet opp?

Da vi startet NFF i 1972 var det i tro nordisk demokratisk ånd. I tråd med den tids medlemskjeder. Franchise prosjektene ble utydelige og skapte ikke verdier for noen. På slutten av 70tallet kom Odd Reitan med Rema1000s klare konsept og rammer for hva og hvordan. Han hadde forstått det; en franchisetaker må forstå, tro på og arbeide innenfor konseptet hvis han skal være med. Dette satte fart i utviklingen av franchisekonsepter og det er i dag den mest benyttede metoden for samarbeid inne alle bransjer.

Franchise har opplevd en eksplosiv vekst i Norge. Det er omtrent 100 000 arbeidstakere innunder franchisekonsepter i dag. Hvordan tror du utviklingen vil være de neste årene? Vil veksten fortsette?

Veksten har vært fantastisk! Etter nå mer enn 28 år som rådgiver innen franchise må jeg fortsatt, hver høst, meddele at interessen for franchise aldri har vært større. Franchise er konjunkturuavhengig; i gode tider vil alle vokse, i dårlige tiden vil alle redusere risiko. Seriøse og gjennomarbeide franchisekonsepter er svaret på begge deler. Stadig flere forstår franchise, benytter metoden og veksten vil fortsette.

Finnes det særegenheter på hvordan franchise praktiseres i Norge sammenlignet med andre land (i særdeleshet USA)? Hva er i så fall disse forskjellene?

Norge er et lite marked.Husker en episode hvor jeg bisto en kunde som ønsket rettighetene til møbelkonseptet Habitat. Vi møtte opp på hovedkontoret utenfor Paris og fortalte hvem vi var og hvor vi kom fra. Han så ut av vinduet og kommenterte tørt: «Det er det samme markedsgrunnlaget dette Habitatvarehuset under oss har rundt seg her!»
Den største forskjellen er «singel unit franchise», dvs en franchisetaker-en franchiseenhet, i motsetning til «area developers» i USA som har rettigheten til store lokale/regionale markeder. De siste årene har mangelen på franchisetaker kandidater tvunget flere franchisegivere til å lage klustere, dvs en franchisetaker flere enhet. Erfaringene er meget blandet, ref Shell.

Handel og Kontor har vært kritisk til franchise som forretningsmodell og går langt i å hevde at arbeidstakere i franchisekonsepter har dårligere arbeidsvilkår enn kollegaer som ikke jobber innunder franchisekonsept. I tillegg hevder de at: «Franchisegiver har makten, men ikke ansvaret. Franchisetaker har ansvaret, men ikke makten» Hva er dine kommentarer til dette?

Franchise gir franchisetakeren muligheter til å bli arbeidsgiver. Det liker ikke Handel og Kontor. I Norge har vi gode mekanismer for beskyttelse av arbeidstakerne. Rammer som også gjelder franchisetakere. Jeg tror virkelig ikke at Norges fremtid ligger i at alle arbeidsgivere skal være bundet til arbeidsmiljøloven!
En person som ønsker å bli franchisetaker har et selvstendig ansvar for å gjøre alle mulige undersøkelser før han undertegner som franchisetaker.

Hva er det viktigste en potensiell franchisetaker bør sjekke før han eller hun signerer en franchisekontrakt med en franchisegiver?

Hele konseptet, erfaringer, resultater og erfaringer fra andre franchisetakere og tilslutt forstå og tro på kosneptet og franchisegiver.

Hvilke egenskaper / bakgrunn har ofte franchisetakere som lykkes?

Evne til å arbeide langsiktig innenfor rammen av konseptet og glede seg over det!

Les flere artikler fra Agenturer.no: