Forhandlere for krise- og beredskapsverktøy

RAYVN er et norsk softwareselskap som utvikler og selger RAYVN, et krise- og beredskapsverktøy. Verktøyet gjør det mulig å:

  • Varsle og mobilisere personell raskt
  • Koordinere deres handlinger gjennom GPS-tracking og real-time oppgavestyring
  • Kommunisere effektivt mellom interne og eksterne parter under en hendelse
  • Dokumentere hele hendelsesforløpet mens det skjer

Verktøyet er i dag i bruk i åtte ulike land og selskapets mål er å være en dominerende aktør, globalt, innen feltet for krise- og hendelseshåndtering.

Forhandlere søkes

Vi søker etter forhandlere som kan ta dette produktet ut i Norge og eventuelt andre land.

RAYVNs kunder finnes i alle segment, men de segmentene vi fokuserer på for tiden er transport og logistikk, industri og security.

RAYVN er et komplett krise- og beredskapssystem som er svært brukervennlig og som treffer en nisje som er alt for vant til at software er komplisert og utilgjengelig. RAYVNs tilnærming er en lettvektsmodell, der moderne og brukervennlige løsninger via web og mobil-app gjør løsningen lett salgbar.

Som forhandler av RAYVN vil du finne dine kunder i de aller fleste segment, men det vil være en stor fordel å ha bakgrunn i det feltet du velger å fokusere på, da det skaper tillit til kunden.

Se våre websider rayvn.global for mer informasjon om produkt og kundegrupper.