Duritcast is a Portuguese foundry which belongs to the DURIT group.

We produce customized steel or iron castings, according to our clients requirements and with the highest quality. Our focus is always to look for the best production process through...

Denne siden er ikke lenger åpent tilgjengelig

Denne muligheten er utgått eller ikke lenger åpent tilgjengelig av andre årsaker.

Er du medlem av Agenturer.no så kan du logge inn for å se alt innholdet på denne siden og forhøre deg med oss om dette likevel kan være en relevant mulighet for deg.