Duri Fagprofil as er en landsdekkende aktør innen byggevarer i Norge. Vårt mål er å gjøre håndverkerens arbeidsdag bedre gjennom service, fagkompetanse, riktige priser og god tilgjengelighet på produktene.

Salgsagenter søkes

Vi søker salgsagenter innenfor mange av våre fagområder / produktgrupper:

  • Bygg- og våtrom
  • Malerverktøy (satsningsområde)
  • Kneefree – neste generasjons knebeskyttelse
  • Universell Utforming
  • Lister og Profiler
  • Matter
  • Andre gulvmiljøprodukter herunder dekkeprodukter
  • Verktøy, maskiner og tilbehør

Vi søker agenter for enkle produkter eller hele produktgrupper. Vi ønsker å komme i kontakt med selvstendige agenter som har som sitt kall i å gjøre arbeidshverdagen lettere for håndverkeren.

Arbeidsted:

Ditt arbeidssted blir i avtalt distrikt/område

Arbeidsoppgaver:

Oppsøke, bearbeide og bygge din egen kundeportefølje hos utførende håndverkere og det beskrivende ledd.

Arbeidstid:

Du styrer din egen arbeidstid, og det forventes høy aktivitet ute hos kunden.

Du er selvstendig næringsdrivende agent og disponerer egen bil, tlf og pc. Det er naturligvis essensielt å ha god kjennskap til byggevaremarkedet i ditt område.

Du mottar månedlig avtalt provisjon på dine salg.

Ta kontakt med:

Kjetil Hauge
Tlf 97 01 97 08
E-post: khauge@fagprofil.no

Dan Urban Styffe
Tlf: 41 42 42 64
E-post: urban@fagprofil.no