Dokumentmaler

Nedenfor kan du få tilsendt en rekke nyttige avtalemaler og guider. Er det en dokumentmal du ønsker som du ikke finner under? Si ifra til oss og vi skal skaffe den til deg.

Du står fritt til å bruke malene til eget bruk, men det er ikke tillatt å dele dem med tredjeparter.

Hvis du ikke er medlem av Agenturer.no så må du melde deg inn før du kan benytte skjemaet nederest på siden.

Vi oppdaterer dokumentarkivet jevnlig på forespørsel fra medlemmer av Agenturer.no. Om det er en mal du mangler så finner vi den eller får den laget for deg.

Oversikt over tilgjengelige dokumentmaler

 • Agenturavtale – lovens minstekrav
 • Agenturavtale-standard
 • Eksempel på agentavtale
 • Agentavtale mal – engelsk
 • Aksjonæravtale
 • Avtale om hjemmekontor
 • Avtale om firmabil
 • Avtale om kundeoverdragelse
 • Budsjettverktøy
 • Distribusjonsavtale
 • Driftsbudsjett
 • Egenerklæring HMS
 • Egenkapitalrapport
 • Egenmelding
 • Eksempel på avskjedigelse av medarbeider
 • Eksempel på sluttavtale
 • Etableringsbudsjett
 • Forretningsplan mal
 • Fortrolighetsavtale
 • Franchise mal – engelsk
 • Franchiseavtale-eksempel
 • Gjeldsbrev
 • Instruks for styreleder
 • Instruks for yrkesbil
 • Intensjonsavtale
 • Kompanjongavtale
 • Låneavtale
 • Opsjonsavtale
 • Permitteringsvarsel
 • Personvern
 • Reiseforskuddskjema
 • Reiseregning
 • Stillingsinstruks Daglig leder
 • SWOT-analyse
 • Transportavtale – Overtakelse av nettside

Oversikt over tilgjengelige guider

 • Agenturseminar 1. november 2018
 • Oppsett på Salgsbrev
 • Pressemelding
 • Formalia for etablerte bedrifter
 • Franchise
 • Generasjonsskifte
 • Refusjon av MVA fra utlandet
 • Midlertidig ansettelser
 • Møtebooking
 • Purring og inkasso
 • Rekruttering
 • Salg og oppkjøp av virksomheter
 • Sjekkliste til forhandlinger
 • Praktisk informasjon for Styrearbeid
 • Veileder for oppsigelse

Få tilsendte dokumentmaler/guider du ønsker