Bygg opp en kundeportefølje og få passiv inntekt hver måned

Som agent for Panter PR er din oppgave å bygge opp en kundeportefølje som kjøper våre markedsføringstjenester. Du selger inn vår rammeavtale, som er uten bindingstid og uten faste kostnader for kundene. Kundene betaler kun for de timene vi jobber for de, og kundene har full kontroll med hvor mye vi jobber for de og hva vi gjør.

Våre tjenester er relevante for alle bedrifter i alle bransjer. Så markedet du kan henvende deg til er alle bedrifter i ditt område. Som agent vil du kunne kontakte alle bedrifter i ditt fylke som vårt CRM-system viser er ledige. Vi skal ha opptil 300 agenter i Norge, som gjør at hver agent får omtrent 2.000 bedrifter å kontakte. Målet er at hver agent skal bygge opp en portefølje på minst 20 bedrifter, som vil gi oss en markedsandel på 1 %.

Du får full opplæring, og vi har utviklet en salgsmetodikk og salgsverktøy som gir gode resultater. Det du gjør er å ringe bedrifter og tilby en time gratis rådgivning angående markedsføring. Hvis du ringer 20 bedrifter, så er det normalt én som vil møte deg. Vi har utviklet en sjekkliste som du går gjennom før møtet. Du får også tilgang til verktøy for å sjekke kvaliteten på bedriftens nettside og synligheten i søkemotorer med mer. Vi gir deg også vår mal for tiltaksplan for bedriften som gjør at du kan gi mange gode råd i møtet med bedriften. Møtet kan du holde enten hos kunden eller via video over Zoom.

Vår erfaring er at omtrent to av tre bedrifter som vi gir en gratis rådgivningstime vil ha et tilbud fra oss. Deretter er det normalt én av tre bedrifter som takker ja til tilbudet. Så det er realistisk at du vil kunne gjøre minst ett salg pr uke. Gjør du det, så vil du ha en portefølje på 20 kunder i løpet av fem måneder. Vi fakturerer kundene normalt fra 10.000 til 40.000 kr pr måned med et forventet gjennomsnitt på 20.000 kr pr kunde pr måned. Som agent får du en provisjon på 12 %. Med 20 kunder vil du dermed kunne få 48.000 kr i provisjon pr måned. Klarer du å få inn 40 kunder, så kan du tjene omtrent 96.000 kr pr måned.

Vi kan ikke si opp din agentavtale med mindre du bryter avtalen. Vår intensjon er at du skal få en passiv inntekt så lenge som mulig når du har bygget opp en kundeportefølje. Vårt viktigste krav er at du bygger opp en portefølje på minst 20 kunder innen to år, og at du sørger for at porteføljen holder seg over 20 selv om noen kunder skulle falle fra. Lykkes du med dette, så vil du få en passiv inntekt som gir deg frihet til å gjøre det du vil, som for eksempel å reise mye og bo i utlandet.   

Mulighet for å bli temleder og fylkesleder

Hvis du er blant de første agentene i ditt fylke som får 20 kunder i din portefølje, så blir du forfremmet til teamleder. Som teamleder får du i tillegg til din vanlige provisjon på eget salg også en teamleder-provisjon på 5 % av vår omsetning fra kundene til ditt team. Med 100 kunder i ditt team vil det gi deg en teamleder-provisjon på 100.000 kr pr måned i tillegg til din egen salgsprovisjon. Som teamleder vil du i likhet med salgsagentene også kunne bo i utlandet hvis du ønsker det og holde team-møter over video fra din terrasse på Mallorca.

Den første teamlederen i hvert fylke som får 100 kunder i sitt team blir dessuten forfremmet til fylkesleder. Som fylkesleder får du i tillegg til din vanlige provisjon på eget salg også en fylkesleder-provisjon på 5 % av vår omsetning fra dine teamledere og 3 % av vår omsetning fra agentene i teamene under deg. Med 500 kunder i ditt fylke vil det gi deg en fylkesleder-provisjon på 400.000 kr pr måned. Ved forfremmelse til fylkesleder så rykker din beste salgsagent opp til posisjonen som teamleder.

Om Panter PR

Panter PR er et helhetlig markedsføringsbyrå som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen markedsføring. Vi har som målsetning om å bli Norges største markedsføringsbyrå med kontorer i hvert fylke og bred kompetanse med både mange ansatte og et nettverk av frilansere. Vi legger stor vekt på kompetansebygging og vil jobbe kontinuerlig med opplæring og kursing av våre ansatte og agenter.

Selskap

Panter PR

Kontaktperson

Morten Stenersen

Telefon

97 09 36 06

Nettside

www.panterpr.no

Del denne muligheten med ditt nettverk

Share on facebook
Del på Facebook
Share on linkedin
Del på Linkedin