Alt av dokumentmaler for næringsdrivende

Medlemmer av Agentforeningen har nå adgang til et stort dokumentarkiv med alle tenkelige og utenkelige maler for næringsdrivende. Dette er et praktisk verktøy ettersom det er tidkrevende å utarbeide denne typer maler selv og kostbart om man skal leie inn advokater eller andre profesjonelle for jobben.

Vi oppdaterer dokumentarkivet jevnlig på forespørsel fra medlemmer av Agentforeningen.

Medlemskap i Agentforeningen koster kr. 2 300,- eks. mva. og gir også en rekke andre fordeler. Gå hit for mer informasjon og innmelding: agenturer.no/bli-medlem

Eksempler på maler du finner er blant annet:

 • Agenturavtaler
 • Aksjonæravtale
 • Avtale om hjemmekontor
 • Avtale om firmabil
 • Egenerklæring HMS
 • Egenkapitalrapport
 • Egenmelding
 • Avskjedigelse av medarbeider
 • Mal på forretningsplan
 • Etableringsbudsjett
 • Gjeldsbrev
 • Intensjonsavtale
 • Instruks for styreleder
 • Opsjonsavtale
 • SWOT-analyse

Du finner også guider på blant annet «oppsett av salgsbrev», «pressemelding», «franchise», «møtebooking», «Generasjonsskifte», «Salg og oppkjøp av virksomheter», «Refusjon av MVA fra utlandet», m.m.