Nicolai er sivilingeniør og har 20 års bred yrkeserfaring innen forretningsutvikling fra industrien. 10 av årene har han arbeidet i offshoresektoren (ABB/Aibel), 3 av årene i kraftbransjen (Statkraft UK/Norge) og i de 7 siste årene som selvstendig rådgiver og «do’er» innen forskjellige vekstdrevne initiativer. Han kan vise til gode økonomiske resultater. Nicolai er en målrettet praktiker som arbeider systematisk og som liker å jobbe med mennesker.

Nicolai startet sommeren 2017 oppbygningen av en agenturvirksomhet. Første agentur som er på plass, er mot bygg- og anleggssektoren over hele landet. Agenturet er for Zinga, en galvanisering påførbar som maling. Dette er et solid, belgisk-produsert produkt med gode referanser fra over 30 år i Norge. Kundegrupper er kommuner, kraft- og nettselskaper, entreprenører, rådgivende ingeniører samt andre offentlige og private byggherrer med infrastruktur av stål. Nicolai søker flere agenturer på solide produkter, gjerne produkter som krever en viss teknisk kompetanse, og gjerne mot de nevnte kundegruppene.