Agenter søkes til banebrytende grønn teknologi

TXGuardian er et teknologiselskap med spesialkompetanse på utvikling av løsninger for å sikre verdier mot rotter og mus. Vår tilnærming og fokus handler om å være i forkant før et problem oppstår. Vi leverer grønn teknologi som bidrar positivt til miljø og samfunn.

TXGuardian har de siste årene utviklet og testet en helt ny og revolusjonerende teknologi for å sikre bygg mot rotter og mus. Våre løsninger eliminerer bruk av gift og er basert på ufarlige elektriske pulser som holder skadedyr unna. Teknologien er utviklet i samarbeid med et teknologimiljø på Kjeller, er NEMKO godkjent og CE-merket. Systemet omfatter digital skallsikring av bygg, inkludert porter.

Vi søker nå salgsagenter over hele Norge.

Revolusjonerende teknologi

Konseptet erstatter tradisjonell skadedyrovervåkning som benytter miljøskadelige åtestasjoner. Tradisjonelle metoder til dagens skadedyrselskap har ikke endret seg vesentlig de siste 30 år, de innebærer for stor bruk av gift, og baserer seg på frekvente besøk/kontroller for overvåking i stedet for reelt å forebygge. Vårt fokus er miljø og kostnadseffektive løsninger. Vi tilbyr også beredskapstelefon, faglige råd og service tilknyttet tjenesten. 24/7 overvåkning sikrer at systemet er på og intakt til enhver tid. Eventuelle feil/brudd blir varslet umiddelbart.

Salgsagenter søkes

Vi søker nå agenter og samarbeidspartnere på salg over hele Norge. Du vil selge et helt unik løsning for skadedyrbekjempelse. Markedet er stort og inkluderer blant annet:

  • Eiendom
  • Næringsmiddelindustri og lager
  • Kommuner
  • Dagligvare inkl lagerbygg/grossist
  • Bobil/campingvogn lagre
  • Telt, haller, o.l.

Vi vil tilby våre agenter en attraktiv provisjonsmodell som inkluderer en gjentakende porteføljeprovisjon.

Om du mener at du kan gjøre en god salgsjobb for oss så vil vi gjerne høre fra deg. Bruk kontaktknakppen under eller ring Linda Søvik på 971 63 006.