Vi representerer flere leverandører av flere produkter som har et meget godt potensial i det norske markedet.

Vi ønsker nå å komme i kontakt med agenter og salgspartnere som kan bistå med økt salgskraft. Det er utelukkende kvalitetsprodukter og vi tilbyr gode betingelser til agenter.

Produkter inkluderer:

  • Rådyrnett – bær og fuglenett. Sjekk www.allox.se for mer informasjon om produktlinjene.
  • Gabioner – Se www.bellissa.de for ytterligere informasjon.

Gabioner er stålbur/kurver  av galvanisert/syrefaste stålnett, som monteres og fylles med stein, sand og/eller jord.

Enkel og rask montering, uten å skru.

Gabioner brukes til:

  • Steinmurer   –  steingjerder  –  støttemurer på land og til vanns støttekonstruksjoner   –  bygningselementer  –  støyskjerming flomsikring, som gir langt bedre sikring enn sandsekker
  • Levegger  – skillevegger – frittstående  vegger (meget god støydempende effekt)
  • Søyler  –  hagebenker  –  blomsterbed  – dammer  –  svømmebasseng
  • Innbygging av avfallscontainere og søppelplasser
  • Utegriller – postkasser –  m.m.

Er dette produkter som kan passe i markedet du jobber i så vil vi gjerne høre fra deg!