Todnem Chemicals & Drilling Fluids er et veletablert selskap med kontor og lagerbygninger på Kvål i Sandnes. Selskapet er også etablert i Aberdeen, UK. Todnem Chemicals & Drilling Fluids leverer kjemikalier til bruk i borevæsker offshore. Kundegruppen er internasjonale oljeservice bedrifter. Hovedmarkedet er norsk og britisk sokkel, men vi sender også ferdige produkter til Afrika og Øst-Europa. I tillegg til tradisjonelle borevæskekjemikalier har selskapet agentur på miljøvennlige syre- og baseprodukter for bruk ibrønnstimulering offshore. Dette vil være et stort satsningsområde i fremtiden. Selskapet har en omsetning på 40-50 millioner kroner og har for tiden tre ansatte. Selskapet har flere produkter som kan nyttiggjøres i annen landbasert industri. For å se etter dette markedet, ønsker selskapet å knytte til seg en agent / agenturvirksomhet.

Agent / Agenturvirksomhet

For å øke selskapets omsetning, må vi erobre markedsandeler i nye markeder.
Vi søker derfor en aktiv agent/agenturvirksomhet med erfaring innen maling- og papirindustrien. Gjerne også annen landbasert produksjonsindustri. Kjennskap til rigg- og supplybåt markedet vil være en fordel.

Arbeidsoppgaver:

  • Skape nye forretningsområder og salg til nye kunder
  • Forhandle frem kundeavtaler
  • Bindeleddet mellom kunde og Todnem

Vi vektlegger:

  • Forståelse for kjemi
  • Erfaring med kjemikalieforskrifter, bl.annet HMS, CLP-merking og REACH
  • Gode språkkunnskaper – norsk/engelsk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

  • Salg av kvalitets- og miljøvennlige produkter, med gode provisjonsbetingelser for deg som agent.